Přispějte svými životními zkušenostmi k tvorbě webu.

V diskusi můžete napsat své návrhy, podněty nebo dotazy k problematice lidských vztahů, sexu a lidské sexuality. Do konce roku 2013 byly navrženy a realizovány základní bloky webu. V roce 2014 a 2015 bylo základním úkolem dokončit všechna základní témata o lidské sexualitě podle připomínek a návrhů čtenářů. Tento cíl se podařilo naplnit jen částečně. V roce 2016 se podařilo doplnit 850 nových článků. Práce je před námi stále dost. Stále máme rozpracováno více jak 1200 témat, která stojí za důkladnější zamyšlení.

O projektu www.Milovani.cz

Když už jsou domény www.milovani.cz a www.kamasutra.cz k dispozici, považuji za správné, aby byly smysluplně využity. Než jsem se ale odhodlal začít pracovat na projektu www.milovani.cz a www.kamasutra.cz uplynulo hodně vody.

Pohled na to, jaký byl sex, se může lišit...

Žena se v kavárně svěřuje kamarádkám:
"Děvčata, včera jsem zažila naprosto dokonalé milování.
Nejdříve neskutečně dlouhá a krásná milostná předehra, pak dlouhé milování a nakonec jsme si dlouho do noci povídali..."

Ve stejnou dobu její muž u piva mezi kamarády:
"Chlapi, včera jsem měl po dlouhé době sex, ale byla to naprostá tragedie...
Nejdříve jsem se nemohl vzrušit, pak udělat ... a nakonec usnout..."

A pak se v tom vyznejte....

(AK)(Z)(L)

Pomozte prosím s výzkumem v rámci bakalářské prace

Pomozte prosím s vytvořením podkladů pro bakalářskou práci Anny Drozenové, studentky psychologie na FF UPOL v Olomouci. Její bakalářská práce hledá odpověď na otázky zda je možné, že některé lidské vlastnosti/schopnosti mohou určitým způsobem souviset se sexuálními preferencemi. Vaše názory a odpovědi jsou samozřejmě naprosto anonymní. Pravdivé vyplnění dotazníku pomůže ve výzkumu zaměřeném na zkoumání sexuálních preferencí lidí každého věku i sexuálního zaměření. 

Dotazník, který je potřeba vyplnit, naleznete na odkazu:

Orální sex a penetrace - cesta k sexuální extázi

Tento článek je o prožitku, který je bohužel (pro muže) dostupný pouze ženám.

Pro mnoho lidí je sex jen cesta k uvolnění sexuálního napětí. Jenže sexuální akt, akt milování může být i klíčem k bráně prožitku, který se sexem má jen málo společného. Nyní hovořím o cestě k sexuální extázi. Možná si říkáte, že to bude nejspíš o nějakém mimořádně vydařeném sexu. Znovu však musím prohlásit, že je to sice sexuální prožitek, ale s prožitkem běžného sexu je nesrovnatelný.

Sex a milování

V některých článcích na webu www.milovani.cz hovořím o milování, jinde o sexu. Jaký je vlastně rozdíl mezi milováním a sexem. Asi nejsnadněji to vyjádřím porovnáním dvou modelových situací, které sice budou obě na opačných pólech emocí, ale bude z nich na první pohled jasné, v čem je rozdíl.

Jako příklad použiji chování fiktivního muže v průběhu času:

I. Úvod do techniky "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin"

Orální sex se v dnešní době běžnou sexuální praktikou především mezi mladými lidmi. Abychom si ukázali, že návrat k orálnímu sexu je vlastně návratem ke kořenům starých technik milování, budeme se nyní zabývat jednou velmi starou, ale oblíbenou a nesmírně účinnou formou orálního sexu, které se někdy říká "Tahitský orální sex" nebo "metoda Kivin". Tato technika je popsaná ve třech na sebe navazujících článcích.

Tantra a pohlavní nemoci

Dovoluji si reagovat na některé vaše dotazy okolo tantrického sexu a pohlavních chorob. Často se lidé při rozhodování zda navštívit či nenavštívit tantrické kurzy obávají, zda se nemohou nakazit pohlavní chorobou. Organizátoři kurzů zlehka mlží a uvádějí, že při vlastním kurzu to není možné (nebo pravděpodobné) a někteří uvádějí, že je to přímo vyloučeno tím, že klienti uvádějí svůj zdravotní stav v dotazníku atd.

Stránky

Přihlásit se k odběru Milování.cz RSS