Jste zde

Druhá čakra – křížová

Druhá čakra – křížová

Sakrální, křížová čakra

Swadhisthana čakra

  • Název: Svadhišthána, sakrální čakra, křížová čakra
  • Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže)
  • Barva: oranžová, zlatá, jantarová
  • Vůně: ylang-ylang, santal
  • Živel: voda
  • Smysly: je spojena s chutí

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

Propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním. Nachází se pod pupkem. Je čakrou emocí a tvořivosti. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností.

Tato čakra nám umožňuje uvědomovat si vůli žít, a s tím souvisí sebeúcta. Někdy je nazývána čakrou životních zkušeností. Cesta k sebepoznání je jediná možná: skrze vztahy dosahujeme osobních hodnot. Setkávání ve vztazích funguje jako zrcadlení. Někdy se naše vztahy i partneři podobají, dokud si neuvědomíme, v čem spočívá právě tento nebo jiný vzorec, kterého se stále spirálovitě nevědomě držíme. Proto se nám opakují stále stejné životní situace, prožíváme neuspořádané vztahy, a nevíme, jak z kola ven.

Křížová čakra, je-li otevřená, a nasloucháme-li jejímu vedení, nás učí základnímu životnímu principu: dávat a brát v dokonalé harmonii. Potom prožíváme nekonfliktní vztahy, navazujeme upřímná přátelství. Nemáme potřebu si dokazovat, že jsme lepší, než ti ostatní. Je-li křížová čakra zablokovaná harmonie se změní v egoistické: něco za něco!

Druhá čakra je také centrem fyzické sexuální a erotické energie

Pokud si čakry představíme jako energetické víry, zjistíme, že u mužů a žen se tyto energetické body otáčejí obráceně. Po vzájemném objetí, vlastně především během sexuálního spojení, dochází k propojení opačných pólů energie. Dochází k vzájemné výměně životní energie, ke společnému otevření se vesmírné energii, k velmi silným magickým zážitkům. Dochází k napojení se na jemnohmotnou vesmírnou frekvenci, tehdy jsme otevřeni mimosmyslovému vnímání. Toho docílíme, pokud bez koncentrování se na pouhý tělesný chtíč, vydržíme ve spojení, nehybném a tichém, od desítek minut až po hodiny. 

Tak dojde postupně k přechodu z frekvence beta do alfa, a následně théta mozkových vln. Potom životní energie, hadí síla, rezonuje v pulsujícím kruhu zářivého světla, v nepolapitelné věčnosti v propojeném objetí těl obou partnerů. Podmínkou je sebepoznání a láska k sobě, jako k jedinečné bytosti, a samozřejmě láska ke svému tělu.

Takto to funguje pouze v případě, že oba partneři již našli sami sebe. Vědí, že v každém muži je skrytý ženský princip a v každé ženě mužský princip. Podstatné je, dokázat potlačit vlastní ego. Jedině tak se hadí síla vzedme z oblasti první čakry, a skrze druhou čakru cítění a tvořivosti rozproudí životní energii páteřním kanálem až k sedmé korunní čakře. Životní energie je v podstatě tvůrčí síla, ničím nepodmíněná čistá láska. Což je pro mnoho z nás, pokud máme vědomí zaměřené především na hmotu, stále ještě nepochopitelné. Výsledkem je opět chaos: myšlenkový, emoční, mentální i tělesný.

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakra a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/druha-cakra-krizova/

 

Literatura a zdroje