Jste zde

Nevěra v dlouhodobém vztahu nebo manželství

Nevěra v dlouhodobém vztahu nebo manželství

Hlavní téma: "Nevěra".

Nevěra je jeden z negativních projevů narušení partnerských vztahů. Dalo by se možná zjistit, že i v období, kdy spolu lidé jen chodí, tedy z pohledu dnešní doby jsou "přátelé", je nevěra často jedním z důvodů proč je jeden vztah ukončen a plynule začne ten následný. V dnešní terminologii jsem se setkal s pojmem, že muž "přesedlá a žena "přepřáhne". Na jednu stranu je to úsměvné, na druhou docela výstižné. Pokud se jedná o období navazování vztahů je to považováno za něco skoro normálního....

Pokud se nevěra spojuje s obdobím, kdy je vztah dlouhodobější, nebo se jedná o nevěru v manželství, zpravidla je to podstatně složitější když ne pro oba, tak minimálně pro toho partnera, který byl nevěrou nějak dotčen. Říká se, že existuje mnoho důvodů nevěry, ale většinou je tím hlavním důvodem nějaký partnerský nesoulad, který nevěru "připustí" nebo dokonce iniciuje. V harmonickém vztahu totiž myšlenky na nevěru nemají opodstatnění a vlastně ani v mysli partnerů nemají místo.

Říká se, že muži jsou "od přírody" více promiskuitní. Nejspíš tomu tak je a je to podpořeno mužským přístupem k sexu. Jenže doba pokročila a "pokrok nezastavíš" a tak i ženy, podstatně emancipovanější a mnohem více samostatné, mužů, "šlapou na paty". Také je potřeba si uvědomit, že muži, "nevěrníci", pokud nejsou homosexuální, nevěru páchají se ženami, často vdanými nebo zadanými. Hodně o tom řekne definice toho, jak množí muži chápou pojem milování:

Když řeknete co si představujete pod pojmem milování
- žena si vybaví lásku, něžnosti, milostnou předehru, doznívání po aktu milování.
- muž si vybaví sex.

Teprve nějaké konflikty, zklamání, nesoulad nebo partnerské krize vytváří prostor pro úvahy typu "jaké by to asi bylo žít s tímhle mužem nebo s touto ženou". Může se samozřejmě jednat i o náhlé, náhodné selhání vyprodukované okamžitou situací nebo nezvládnutím pudů. Takováto nevěra však nejspíš nebude mít opakování a pokud partner nebo partnerka, kteří se jí dopustili, nepodlehnou "černému svědomí" a "neprásknou se", za nějako dobu i tato "vzpomínka" odezní... 

Partnerské krize nebo problémy však mohou vytvářet předpoklady pro to, že myšlenka na nevěru bude stále silnější a její "důvody" stále jasnější. Každý muž nebo každá žena si pak jistě najdou své vlastní důvody proč s nevěrou začít. Často se takovéto partnerské krize ve vztahu dostavují statisticky přibližně rok, tři roky a sedm let po svatbě. Velmi často se vztahové problémy partnerského vyhoření projeví po odchodu dospělých dětí z rodiny, kdy najednou manželé nebo partneři nemají společné téma pro další život. Není to však žádné pravidlo a není nutné se toho bát ani se s tím nedá "kalkulovat"... Často však ani tak nejde o sex, jako o pochybnosti spojené s výběrem partnera nebo partnerky. Říká se, že "na pláži nikdo nevydrží celý den se zataženým břichem" a že přijde doba, kdy se přestane přetvařovat a ukáže se takový, jaký je. V dlouhodobém partnerství a manželství tomu bývá podobně, jen nejde o "zatažené břicho".

Mnohdy se jedná o jednorázové nebo krátké úlety, které po uvědomění si reálné situace vdané ženy nebo ženatého muže se závazky, končí. Pokud k tomu dojde bez prozrazení nevěry, nebo nevznikne paralelní vztah, případně z nevěry nevzniknou "závazky", pořád dobře... Pokud toto období vztah "přežije", většinou se "záletník" ve vztahu stabilizuje a vrátí se k věrnosti. To samozřejmě není pravidlo a některá dlouhodobá partnerství a manželství se prostě rozpadnou. Statistky rozvodů a rozchodů o tom jasně svědčí. V dnešní době je to také dáno tím, že lidé už na vztahu tak moc "nelpí", jak tomu bylo v dřívějších dobách, nemají tak silnou touhu vztah udržet, chybí jim trpělivost překonat problémy a rozvod je okolím vnímaný skoro jako normální součást vztahů. To vše dohromady pak mnohdy stojí za tím, že se lidé zbrkle rozejdou i když pak toho možná budou časem litovat...

Tento pohled je samozřejmě velice zjednodušený protože žádný rozvod nebo rozchod není snadný. pokud ten, kdo podvádí a udržuje vztah s někým jiným, většinou odchází snadněji, neboť jen "přepřáhl" nebo "přesedlal". Je tady však ten druhý nebo ta druhá, kterou rozpad vztahu mohl silně zaskočit, zasáhnout a ovlivnit na velmi dlouhou dobu. Úplně pomíjím situace, které nastávají ve vztahu k dětem, které takovými rozchody trpí nejvíce. O tom, co rozpad dlouhodobého vztahu udělá s dětskou psychikou by mohli vyprávět psychologové nebo pracovníci partnerských poraden.

Také nechci tvrdit, že každá partnerský konflikt nebo partnerská krize zákonitě musí končit nevěrou. Je mnoho partnerů a manželství, které i ty nejtěžší situace dokáží překonat bez tak zásadního zlomu, jakým nevěra je. Mnozí se k nevěře neodhodlají proto, že nemají s kým, jiní proto, že jsou morálně pevní ve svých zásadách a další proto, že se k tomu prostě neodhodlají...

 

Pro zasmání

U jasnovidky:
„Váš manžel vás podvádí !“
„Cože? Určitě?... Nedržíte ty karty naopak ?!“

Muž je na smrtelné posteli.  Chraplavým hlasem říká -
„Nadešla moje hodinka. Musím se ti s něčím přiznat.“
„Ne,nevysiluj se, jsi příliš zesláblý“.
„Ne, musím to udělat, abych mohl klidně zemřít...
Chci se ti přiznat, že jsem tě podváděl s tvojí sestrou, tvojí matkou i s tvými nejlepšími kamarádkami“ přiznává se manžel.
Manželaka na to: „Vždyť já vím. Proto jsem tě přece otrávila...“

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje