Jste zde

"Shemale" a "Hefemale"

"Shemale" a "Hefemale"

Volné pokračování článku "Sexuální odchylky" a "Transsexualita".

Informace článku byly převzaty z

"Shemale"

Shemale (česky doslova „ona-muž“), též ladyboy, je označení pro jedince, který má mužské i ženské pohlavní znaky (prsa a penis). Jedná se rovněž o anglické slangové pejorativní označení transsexuálů, kteří prošli proměnou z muže na ženu (částečnou i úplnou). Shemale je jednou z kategorií pornografických videí a fotografií, ve kterých vystupuje transsexuální jedinec, který má prsa dospělé ženy (díky hormonální terapii či plastické operaci) a může mít i jiné ženské sekundární pohlavní znaky, avšak nepodstoupil operaci změny pohlaví. Melissa Hope Ditmore z projektu Trafficked Persons Rights o tomto označení prohlásila: „Jedná se o vynález sexuálního průmyslu, který většina transsexuálních žen pokládá za odporný.“

 

Hefemale

Ilustrace hefemale

Hefemale (česky doslova „on-žena“) je označení pro jedince, který má ženské i mužské pohlavní znaky (plochá prsa a vulva). Jedná se rovněž o anglické slangové pejorativní označení transsexuálů, kteří prošli proměnou z ženy na muže (částečnou i úplnou). Hefemale je jednou z kategorií pornografických videí a fotografií, ve kterých vystupuje transsexuální jedinec, který má prsa dospělého muže (díky plastické operaci) a může mít i jiné mužské sekundární pohlavní znaky, avšak nepodstoupil operaci změny pohlaví.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje