Jste zde

Stimulace vulvy prsty - půlměsíc - žena leží na zádech

Stimulace vulvy prsty - půlměsíc - žena leží na zádech

Tato penetrační technika zahrnuje stimulaci poštěváčku tlakem a třením polštářkem palce a třením prstů v pochvě v oblasti bodu G.
Žena leží na zádech na masážním stole nebo masážní podložce, nohy má doširoka roznožené, podložené pod koleny malými polštářky.


Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace pochvy prsty - techniky "prstění"".
Technika penetrační části "Tantrické masáže joni".

Jak již jsem uvedl v článku "Stimulace vulvy prsty - půlměsíc - žena leží na břiše", technika má svůj název odvozený od toho, jak prsty ruky stimulují oblast bodu G a klitoris. Pokud ho vytvoříte levou rukou, bude to stranově správné písmeno C. Z prstů pravé ruky vytvoříte stranově obrácené písmeno C. Palec ruky zamiřte směrem dolů a všechny ostatní prsty přiložte k sobě mírně směrem nahoru. Když se podíváte na pravou ruku, bude vidět jen palec a ukazováček (ostatní prsty jsou u sebe v zákrytu za ukazováčkem), pak uvidíte srpek měsíce (půlměsíc). Podle tohoto tvaru uspořádání prstů se celá technika jmenuje.

V obou variantách se tato technika se nazývá "půlměsíc" podle toho, že palec a prsty při ní zaujmou tvar, který vytvoří "půlměsíc", neboli srpek měsíce. Palec se opatrně vloží do pochvy a polštářkem stimuluje její stěnu třením v oblasti bodu G. Prsty pak stimulují tlakem a třením klitoris a tkáň Venušina pahorku. Nejčastěji se stimulace vulvy prsty - půlměsíc, používá při tantrických masážích na masážním stole. Na masážní podložce je možná také, pro mnoho lidí je však fyzicky náročnější.

Jedna varianta stimulace vulvy prsty - půlměsíc je v poloze, kdy žena leží na břiše, druhou variantu, kdy žena leží na zádech, si popíšeme nyní.


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


 

Jak se technika provádí?

Při této technice žena leží na masážním lehátku nebo masážní podložce na zádech, nohy má doširoka roznožené, podložené pod koleny malými polštářky. Nejedná se však o "jednorázovou" techniku, kterou by žena byla stimulována z nulového vzrušení až k vyvrcholení!!! Tato technika je pouze jednou z technik které se používají při tantrických masážích k penetraci pochvy, tentokrát prsty. Vyvrcholení není nebo nemusí být cílem této techniky. Pravdou však je, že vzrušení, které dokáže navodit, k vyvrcholení může vést.

Pravou ruku otočte prsty tak, aby polštářky prstů směřovaly dolů, palec polštářkem nahoru. Pokud si představte na vulvě pomyslné hodiny, pak palec do vulvy budete vkládat na 12. hodině. Palec pomalu a velmi opatrně vložte do pochvy a zatlačte jím uvnitř na horní stěnu pochvy v oblasti bodu G. Změnou tlaku na bodu G a lehkým kroužením palce docílíte jemnou stimulaci této citlivé a silně inervované oblasti pochvy. Dlaň tiskněte na klitoris a prsty ruky sevřete tkáň Venušina pahorku. Spojení mezi palcem a ukazováčkem tlačí na klitoris a při pohybu ruky ho stimuluje tlakem a třením.

Ruka je vytvarovaná do tvaru písmene C, tedy tvaru "půlměsíce". Ohnutím palce a jeho přitlačením na horní stěnu pochvy budete snadno stimulovat oblast G-bodu. Bod G hledejte v hloubce 3-5 cm od poševního vchodu na horní stěně pochvy jako menší hrbolek houbovité tkáně. Zpočátku nebude moc zřetelný, ale s narůstajícím vzrušením se zvětší a stane se výraznější. Vzrušení této oblasti podporuje tření, kroužení nebo tlak.

Pokud rukou začnete pohybovat tak, aby se palec uvnitř pochvy třel po oblasti bodu G pohybem dopředu-dozadu, vyvoláte tím sekundárně tření a tlak i na klitorisu. Pohyb ruky by neměl být moc moc dlouhý a hlavně by měl být pomalý. Prsty pravé ruky, které "svírají" Venušin pahorek, mohou hladit celou jeho oblast. Pod konečky prstů můžete vnímat skrytou tkáň klitorisu. Ta pak na tlak a tření reaguje vzrušením. Pohyb prstů může být kruhový, nebo prsty prostě jen tlačte do tkáně Venušina pahorku. Pokud budete rukou pohybovat, myslete při tom na pohyb prstů nebo na pohyb palce dopředu-dozadu. Nesnažte se sledovat oba pohyby najednou.

Každý z pohybů ruky má svůj nezaměnitelný význam a společně sekundárně vyvolávají stimulaci klitorisu. Podmínkou je samozřejmě dostatečná přirozená nebo umělá lubrikace!

Současná stimulace palcem uvnitř pochvy v oblasti bodu G, tlak dlaní (spojením palce a ukazováčku) na klitoris a stimulace ramen klitorisu uvnitř tkáně Venušina pahorku prsty, ženě poskytuje intenzivní podněty vzrušení. Tyto podněty společně stupňují celkové vzrušení, které někdy přeroste až do vyvrcholení.

Tato technika je velmi příjemná a vzrušující. Nesnažte se však za každou cenu dosáhnout vyvrcholení. Je to přece jen pouze jedna z technik tantrické masáže ženy. Nejde o vyvrcholení, ale o mnoho příjemných pocitů, které pomocí ní můžete ženě dopřát.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

(AK)(Z)(L)