Jste zde

Anální milování osob s poruchami pohlavní identity II

Anální milování osob s poruchami pohlavní identity II

Volné pokračování článku "Anální milování u osob s poruchami pohlavní identity". Problematikou se zabývají lidé, kteří tento problém řeší v každodenním životě. Nejedná se tedy o názory odvozené, ale o názory podložené vlastní zkušeností autorů článků s TS problematikou. Děkuji za upřímnost a otevřenost názorů.

Administrátor webu www.milovani.cz


Tento navazující článek blíže a podrobněji rozebírá specifika análního sexu v párovém soužití TS ženy a muže. Ráda bych toto milování představila v reálnějším světle a poukázala nejen na klady, ale i úzká místa a omezení této formy milování. Jelikož tyto částečně vyplývají z toho, jak většinová společnost (zejména pak muži) naši sexualitu obvykle chápe, pojednala bych nejdříve o dvou stále aktuálních fenoménech: shemales a pornografie. Čtenářům se tím zároveň omlouvám, že k tématu budu směřovat oklikou – místy možná náročněji stravitelnou.

V rámci osob s transsexualitou male-to-female tvoří shemales specifickou skupinu. Samotný výraz „shemale“ se zrodil v pornoprůmyslu a rozšířil se tak, že dnes jde o anglické slangové pejorativní vyjádření všech TS žen (podobné české nadávce „transka“). Konkrétně jde o TS ženy, které sice absolvují hormonální léčbu, které ale dlouhodobě nemohou, či nechtějí podstoupit finální operaci změny pohlaví a mají tak sekundární znaky obou pohlaví současně (ňadra, mužské pohlaví), přičemž jejich celkový vzhled je obvykle díky hormonální terapii či různým zákrokům plastické a estetické chirurgie dosti ženský. Část těchto žen se ovšem dává do služeb pornografického průmyslu, či provozují prostituci. Osobně si nedovoluji je za to soudit, protože ne všechny to dělají dobrovolně. 

A právě na takové TS ženy velmi pravděpodobně narazí ti, kteří si chtějí o naší typické sexualitě udělat „jasno“ pomocí běžně dostupné pornografie. Pro pornoprůmysl, resp. pro oblast prostituce jsou tito jedinci vítaným vstupem –  vzhledem k svému specifickému vzhledu mají velký potenciál zaujmout konzumenty porna či zákazníky erotických podniků, a co je dále činí atraktivním pro režiséry pornofilmů či majitelé těchto podniků, je jejich sexuální jednání v branži, kterým se mj. vydělují ze skupiny TS žen. Shemales, které se daly do takových služeb, dělají při souloži (velmi zjednodušeně) vše a netrpí některými typickými zábranami TS žen. Jejich penisy jsou schopny erekce a dokonce částečné ejakulace. Shemales na rozdíl od TS žen tuto schopnost nechtějí ztratit, protože by na trhu přišly o část své ceny (nemohly by uspokojovat potřeby submisivních mužů).

Shemales snesou felaci od partnera. Shemales při styku s muži vystupují nejen v pasivní, ale na rozdíl od TS žen i v aktivní-mužské roli. Při spatření něčeho takového nabývám dojmu, že se chovají více jako homosexuální muži, nežli jako ženy. Shemales je na rozdíl od TS žen možno v pornu běžně spatřit, jak soulož provozují s muži, biologickými ženami i mezi sebou navzájem. Problémů zde bohužel pro nás vyvstává hned několik. Tím prvním je hluboké neporozumění, se kterým se musí obvykle nejedna TS žena při seznamování s potenciálními partnery složitě vyrovnávat. Komplikovaně svým protějškům vysvětlujeme, že jsme opravdu ženy, které chtějí partnerství, a ne rychle dostupné nadržené prostitutky, pro které je anální či orální sex už naprostá samozřejmost. Není a k obojímu se může a nemusí až po nějaké době chození dospět… Obvykle to končí tím, že takový muž s námi přestane komunikovat. Čest výjimkám mezi muži.

Tím druhým problémem je sex samotný tak, jak ho podává porno. Osobně přitom neodsuzuji pornografii jako celek, protože její velmi malá část je podle mého názoru skutečně kvalitní. Za kvalitní pornografii pokládám tu, kde je jasně patrná vzájemná ohleduplnost, úcta k lidskému tělu, zdraví a člověku. Dále je podle mě pornografie kvalitní tehdy, když obsahuje inspirativní sexuální techniky, určitou vynalézavost a rafinovanost, příběh a kvalitní scénu, ze které není patrná uspěchanost. Abych to vyjádřila jednodušeji, kvalitní pornografie dle mého názoru nabízí uvěřitelný sexuální akt s potenciálem obohatit pohlavní život dvojice. Takové snímky lze nalézt spíše mezi pornografií, která cíleně vzdělává – např. ty, kteří chtějí zkusit anální sex. Ovšem velká většina pornografie taková není. Aby se vyhovělo divákům, kteří v duchu dnešní uspěchané a nervózní doby nechtějí na nic dlouho čekat, je typické shemale porno (muž-shemale) podobně rychlé a schematické jako jiné typy videí. Sexualita je zde podávána osekaná na samou dřeň, ve zdegenerované a mechanicky bezduché podobě: předehru zde obstarává především orální sex, po kterém díky střihu rychle následuje ne zrovna ohleduplný sex anální korunovaný orgasmem-ejakulací muže na prsa partnerky či praktikou ass-to-mouth. Takový popis samozřejmě nemůže postihnout celou škálu shemale porna, ale troufám si tvrdit, že přinejmenším jeho valnou část.

Souvisí s tím i pohled na anální sex prezentovaný pornografií. Zde bych už nosila dříví do lesa, takže jen stručně zdůrazním to, na co už se dříve kriticky poukázalo, a přidám konečně své vlastní postřehy. Především je zde anální penetrace prezentována jako prostý vstup muže do těla partnerky. To, že se předtím musí přijímající osoba připravit a hlavně ve spolupráci s partnerem postupně uvolnit, aby styk neskončil nepěkným zraněním, zde pochopitelně chybí, či je podáno v nerealisticky zjednodušené podobě. Povšimněte si, že v pornu anální sex proběhne vždy úspěšně např. proto, že muži-pornoherci před kamerou nikdy fyzicky neselhávají. Reálně je to i ve srovnání s běžnou vaginální penetrací složitější; zatímco vaginální penetraci může pár realizovat i při ne zcela pevné erekci muže, pak u análního sexu jsou nároky na potenci aktivního partnera o poznání vyšší, neboť zdárná anální penetrace potřebuje i při uvolněných svěračích a spolupráci partnerky velice kvalitní erekci, aby muž mohl do partnerky vůbec proniknout. A ta (erekce) se nemusí dostavit vždy. Anální sex je prezentován velmi zjednodušeně a tím se vytváří potenciální past pro ty, kteří to chtějí zkusit a nemají v nejmenším tušení, co vše je přitom může potkat, a jak moc přitom mohou odradit své partnerky od dalšího experimentování či od sebe samotných.

V předchozím odstavci jsem naznačila některá omezení análního sexu. Než je ale budu dále uvádět, chtěla bych dát prostor jeho kladům v případě vztahu muže a TS ženy. Jsou takové, že se mu věnujeme i s ohledem na limity, kterých s sebou přináší řadu. Především je tu úžasný pocit ze spojení s člověkem, kterého mám ve svém srdci a kterého fyzicky přijímám. Je to o intimním gejzíru radosti, který při pěkném milování vytryskne. Cítím, že jsme propojeni nejen psychicky, ale i tělesně. S tím, jak partnera fyzicky cítím, se současně dostavuje ohromný pocit odevzdání se muži, který mne miluje. Je to anální milování a já se dávám muži v citlivé a zranitelné oblasti svého těla s hlubokou důvěrou v něj. Milování se tím pro mne stává prožitkem nejen těla, ale i mysli. Cítíme se při něm navzájem coby milující bytosti a více není třeba dodávat.

Z fyziologického úhlu pohledu je jak u biologických, tak u TS žen oblast svěračů sama o sobě obvykle velmi citlivou erotogenní zónou, a proto samotná anální penetrace penisem partnera nemusí být pro vyvolání značného vzrušení nijak zvlášť hluboká. U TS žen navíc dochází k tomu, že vlivem substituční hormonální terapie roste citlivost prostaty, která je při análním sexu drážděna (masírována) pronikajícím partnerem, a to dále zvyšuje rozkoš prožívanou při tomto druhu milování.

Anální milování v sexuálním soužití dvojice má i svá omezení. Na prvním místě klade velké nároky na partnera-muže, který se může ocitnout v nelehké pozici; je zamilovaný do ženy, avšak při milování jej mohou dost dobře rušit některé mužské rysy jejího těla, které ještě přeměna nestačila odstranit/zmírnit. To je jeden z důvodů, proč se toto spojení např. nezdaří hned a je potřeba k němu trpělivě láskyplně dospět. Ti, kteří hoří nedočkavostí, mohou být zklamáni. Když už se mu dvojice začne věnovat, musí respektovat další věci; předně je potřeba se smířit s tím, že anální milování nebude nikdy tak spontánní jako běžný styk vaginální a že bude na oba klást větší nároky. S análním sexem se musí oboustranně dopředu počítat a víceméně jej plánovat. Vím, že v tomto bodě se mnou budou někteří nesouhlasit (např. ti, kdo konzumují Psyllium), ale já osobně vycházím ze zkušeností, kdy ta nejhezčí milování probíhala vždy v naprosto vylidněné soukromé atmosféře. Myšlenka, že bychom se po vzoru pornografických povídek zčistajasna nadchli pro anální sex a rovnou jej i úspěšně realizovali s nějakým pseudolubrikantem, který objevíme v koupelně či přihrádce auta, je hotové science-fiction. I když už máme zkušenosti, musíme se na něj dlouho před stykem oba přichystat, byť já toho musím stihnout o něco více. 

Na internetu jsou k dispozici skvělé české návody napsané zkušenými rozumnými muži, které dopodrobna rozebírají především technickou stránku anální předehry a koitu samotného. Než bych je opakovala, uvedu alespoň následující postřehy: 
oba partneři obvykle ze všeho nejdříve sbírají odvahu – odvahu k tomu, si o tomto milování poprvé společně promluvit, odvahu k tomu, abychom překonali počáteční strach a obavy z neúspěchů,

  • oba partneři nechť si toto milování přejí oba stejnou měrou a do ničeho se kvůli druhému nenutí (vím, že se to píše snadno, ale pro hezké anální milování je to základ),
  • anální sex je jako sex orální navýsost intimní praktika, kterou má každý muž i každá (TS) žena svrchované právo přijmout či odmítnout,
  • partnerka si musí po zahájení takového sexuálního soužití začít dávat pozor na způsob a obsah svého stravování, které se podepisuje na stavu a připravenosti její intimní oblasti,
  • cca hodinu před stykem je velice vhodné udělat si diskrétní výplach konečníku vlažnou vodou – čas do styku je pak určený pro absorpci zbytkové vody a uklidnění střevní sliznice,
  • na anální milování v žádném případě nestačí se chystat jen tělesně, ale velmi důležitá je i psychická vyladěnost obou partnerů, která přináší tolik potřebné duševní uvolnění; naopak jakékoliv negativní duševní vypětí se přenáší do anální oblasti, která se v případě partnerky o to více „sevře“,
  • jelikož anální milování je náročné na provedení a při chybách plynoucích např. z malého vzájemného poznání či necitlivém přístupu partnera reálně hrozí nepříjemné zdravotní potíže, je mnohem přirozenější a zdravější provádět jej jen s partnerem, kterého dobře známe (a máme rády), než jej zkoušet s téměř neznámými muži v rámci sexuálních avantýr,
  • anální milování si v našem případě získalo kouzlo, když jsme jej postupně pomocí postupného laskání a přípravy anální oblasti objevovali a pomalu se k němu blížili; může to zabrat i několik měsíců, kdy sice soulož v pravém slova smyslu neproběhne, zato se oba partneři lépe poznají ve svých reakcích a svaly konečníku si především postupně zvyknou tak, že samotné „poprvé“ už může proběhnout skutečně plynule. Tuto fázi jsme raději nepodcenili, protože i pro mne bylo zpočátku náročné zvyknout si na nový dráždivý pocit předmětu (prstu) vstupujícího do konečníku opačným směrem, než je pro tělo přirozený,
  • k análnímu milování neodmyslitelně patří kvalitní lubrikační gel (s antibakteriální přísadou), který je potřeba mít neustále po ruce a bez kterého je poranění citlivé střevní slivnice téměř jisté; méně se ale zdůrazňuje použití kondomu, který chrání nejen před pohlavně přenosnými chorobami, ale i před střevními bakteriemi (kvasinkami) žijícími v zakončení trávicího traktu. Coby partneři souhlasíme se sexuologickým názorem, že anální sex by měl být i při použití výše uvedeného gelu vždy chráněný. Použitím kondomu zdvojujeme ochranu a bráníme se nejen možné pohlavní nemoci, ale v případě análního milování i potenciálnímu přenosu oněch střevních bakterií, které žádný výplach plně neodstraní.

Konečně, když už se pro anální styk pár TS ženy a muže rozhodne, musí chtě nechtě počítat s jeho nižší frekvencí (např. týdně) než u běžných vaginálních styků a omezenou dobou průběhu danou tím, že po určité době fyzického spojení začíná být další, pokračující kopulace konečníku ženy nepříjemná. Plyne to ze známého faktu, že zakončení trávicího traktu není uzpůsobeno pro pohlavní styk, a tak nemůže být příliš zatěžováno. Z uvedeného tedy může vzniknout zdání, že omezení převažují a že styk je příliš složitý, plánovitý. Můj poslední postřeh se i proto týká vzájemné komunikace – když bude pár schopen spolu otevřeně o svém milování mluvit a spolupracovat, je řada těchto úskalí již napůl překonána. I proto a s odkazem na jeho přednosti se análnímu milování se svým partnerem věnuji ráda.

Michaela

 

Poznámka:

TS - transsexuální muži a ženy