Jste zde

Přispějte svými životními zkušenostmi k tvorbě webu.

V diskusi můžete napsat své návrhy, podněty nebo dotazy k problematice lidských vztahů, sexu a lidské sexuality. Do konce roku 2013 byly navrženy a realizovány základní bloky webu. V roce 2014, 2015 a 2016 bylo základním úkolem dokončit všechna základní témata o lidské sexualitě podle připomínek a návrhů čtenářů. Tento cíl se podařilo naplnit jen částečně. V roce 2016 se podařilo doplnit 850, v roce 2017 jsme uvolnili dalších 699 nových článků. Práce je před námi stále dost. Stále ještě máme rozpracováno více jak 1600 témat, která stojí za důkladnější zamyšlení. Souběžně pracujeme na animacích, kresbách, malbách a doprovodných zobrazeních. Jejich postupné uvolňování ke zveřejnění je plánováno na rok 2018/2019. Vaše nápady, připomínky i dotazy budou nadále a trvale cenným přínosem pro zaměření naší další práce na webu. Možná jsou některé bloky nebo informace málo srozumitelné, pokud tomu tak je, stačí upozornit a vrátíme se k nim a rozpracujeme je srozumitelněji a podrobněji.

Celý web je rozšiřovaný postupně. Je na něm ještě mnoho práce, ale nebudeme váhat se mu věnovat tak, aby splnil očekávání pokud možno všech věkových skupin čtenářů. Ti zkušenější mohou přispět svými zkušenostmi a pomoci mladým, kteří se vztahy teprve začínají. Je zbytečné udělat stejné chyby, jako se to podařilo někomu jinému. Dobrá rada, upřímně míněná, je cennější jak moralizování nad zkaženou nebo zoufale nemožnou mladou generací. Když vím, co může nastat a jaké problémy neřešené situace přinášejí, považujeme za sobecké na to neupozornit. Svojí životní "moudrostí" možná můžete pomoci předejít zklamání, případně celoživotním problémům mladých lidí. Žít v dnešní, zoufale chladné a materiálně orientované společnosti, která o sobě hrdě říká, že obhajuje demokratické ideály a přitom si neváží lidského života a nezajímají ji pojmy, jako je štěstí, spokojenost, rodina, láska a mnohé další, již pomalu zapomenuté hodnoty, které překryla touha po penězích, majetku, úspěchu, moci, prestiži, VIP, či dosažení postavení celebrit, je pro mladé lidi značně stresující a ubíjející.

Proč neporadit, když snad víme, kudy by se jejich cesta ubírat nemusela?

Děkuji Vám za přízeň, Vaše návrhy a podněty.

Pokud se chcete na webu www.milovani.cz a www.kamasutra.cz zapojit jako autoři článků, rádi Vás přijmeme do našeho redakčního kolektivu. Návrhy spolupráce prosím zasílejte na adresu milovani@centrum.cz.

(AK)(Z)