Jste zde

Sex ve světě

Sex ve světě

Volné pokračování článku "Zdravá sexualita".

Při cestování po světě je určitě velmi zajímavé sledovat jak se mění názory na sex a sexuální chování národů v různých částech světa. Ať přijedete do kterékoli země, všude se budou i v sexuální oblasti lidé chovat jinak.

Každá země má svá specifika, zvyklosti a možná i zvláštnosti. Je to dáno nejen kulturou, ale také tradicemi a historií té konkretní země. Díky tomu je také v sexu řada technik pojmenována po zemích nebo místech, kde vznikly nebo mají dlouhodobou tradici. Stačí připomenout "francouzský polibek" "ruskou nebo švédskou trojku" Tahitský orální sex" a další... Řadu těchto technik ovlivnilo prostředí, tradice a do značné míry i náboženství.

Například v Jižní Africe, u kmene Zulu, mohl král mít více jako sto manželek. Některé místní zvyky mohou být poněkud zvláštní, například když sexuální vztah je zakázán během bouřky, nebo v případě, že manžel zabil posvátné zvíře jako je kobra, krokodýl nebo hyena. Na Aljašce, některá Inuitská společenství mají zvyk nabídnout hostu své manželky, nebo dcery, jako gesto přátelství a úcty. S touto tradiční "sexuální pohostinností" se lze setkat také v některých místech na Sibiři a Polynésii. Mnoho takovýchto přístupů je motivováním vyjádřením úcty k hostu, ale také tím, že muž, který přijal hostitelovu manželku nebo dceru nebude v budoucnosti nepřítel, ale bude hostitele nadále ctít. V Angole, jsou místa, kde král při korunovaci obdrží jako dárek pannu. V Ghaně, jsou vdovy povinny mít sexuální vztahy s cizími lidmi, aby se se zbavily ducha bývalého manžela. V Botswaně, je mužům dovoleno mnohoženství. Když nejsou doma, mají manželky dovoleno mít sexuální vztahy mezi sebou navzájem.

Pro náš svět je řada sexuálních zvyklosti obtížně akceptovatelná. Z pohledu člověka žijícího v Evropě se mohou některé formy sexu nebo vztahů jevit jako problémové, možná až nepřijatelné... Je to dáno tím, že se na sex a vztahy díváme z pohledu sociálně-kulturních vlivů lidi naší kultury. Je to pohled oboustranný. V některých zemích naše nejoblíbenější "Misionářská poloha" působí směšným dojmem... Proto nemá smysl posuzovat nebo odsuzovat techniky, praktiky a vztahy které sexuální život lidí ve světě provází. Rozhodně však stojí za to vyzkoušet a zjistit "co na tom vidí a proč to dělají"...

V každém případě změny sexuálního chování jsou spíše pomalé a projeví se až po delším čase.

 

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)