Jste zde

Poloha "V sedě" - poloha YAB-YUM, lotosový květ

Poloha "V sedě" - poloha YAB-YUM

Hlavní téma: "Sexuální polohy".

Říká se jí poloha Spojení Slunce a Měsíce" (YAB-YUM), někdy je označovaná jako poloha Matka a Otec nebo Poloha "Lotosového květu". Tato tantrická poloha je asi nejznámější východní sexuální polohou vůbec. Je to tak i díky tomu, že se počítá mezi významné sexuální polohy Tantra-jógy. Znají ji příznivci tantry, jógy i dalších učení. Je už na první pohled je nesmírně krásná, erotická, meditativní i tajuplná. Patří mezi polohy, které by měl alespoň jednou za život vyzkoušet každý člověk. Umožňuje totiž prožít milostné spojení lingamu s božskou "yoni" a to v posvátném sexuální spojení muže a ženy.

Pro ty, kteří touží po zážitku současného orgasmu mám dobrou zprávu - při penetračním sexu současný orgasmus nejsilněji vynikne právě v poloze "YAB-YUM, lotosový květ". To je však nejspíš bude pro většinu lidí nedostupný prožitek.

Nejdříve něco z historie

Yab-yum (tibetský doslovně, "otec-matka"), je běžným symbolem buddhistického umění a kultury Indie, Bhútánu, Nepálu a Tibetu. Představuje mužské božstvo v sexuálním spojení s jeho ženské bytostí - manželkou. Často je mužské božstvo zobrazováno sedí v lotosové pozici, zatímco jeho manželka sedí na jeho klíně.

Yab-yum obecně představuje symbolické prvotní spojení (nebo mystického) moudrosti a soucitu. V buddhismu je mužský přístup aktivní a představuje soucit a cíle (upāya), které mají být naplněny k dosažení osvícení. Ženský přístup je pasivní a představuje moudrost (prajñā), která je rovněž nutná k osvícení.

V tibetském buddhismu mají stejný význam symboly známé jako zvonek a Dorje, které, stejně jako Yab-yum, symbolizují dualitu, která musí být dosažena v jednotě. Posvátné tantrické praktikování spojení vede k rychlému rozvíjení vědomí s využitím zkušeností blaženosti při spojení muže a ženy.

V hinduismu Yab-yum má trochu jiný význam. V jeho pojetí představuje božskou sílu stvoření. Koncept Hind je jeden z pasivního mužské božstvo objal svou manželku Volalshakti, která představuje svou činnost nebo výkon.

Pro svou tajemnost, estetičnost i erotičnost, je poloha "YAB-YUM, lotosový květ" často umělecky vyobrazena v podobě soch, reliéfů nebo maleb.

Tantrický pohled na polohu YAB-YUM

Jedná se o nejvýznamnější tantrickou polohu při tantrickém milování. Je to poloha mistrovská, kde, při které se praktikuje řada tantrických technik. Spojení muže a ženy je při ní považováno za nejvyšší formu spojení na meditační úrovni. S tantrickým spojením souvisí i slovní výraz "drahokam v lotosovém květu". Představuje mužský "lingam" v ženské "yoni", mužský penis v ženské pochvě. Představuje začátek nového života v děloze a božství v bohyni.

Spojení muže a ženy v poloze "lotosového květu" má za probudit a rozproudit moc energie Kundalini. Díky hlubokému spojení intenzivnímu vnitřnímu dráždění je tuto energii možné rozproudit tak, že z oblasti nižších čaker začne proudit celým tělem okolo páteře nahoru, až na temeno hlavy, kde tělo opustí ve formě zrakem neviditelného proudu světla, které se na mužem a ženou rozprostře do tvaru rozvinutého "lotosového květu".

Zvládnutí meditačních tantrických technik a hlavně schopnost udržení polohy "Lotosového květu" po dobu desítek minut je považována za nutný předpoklad bez kterého zaujímat tuto polohu nemá velký smysl. Pro navození meditačních prožitků je totiž potřeba více času a proto je přirozená výdrž v této, jinak fyzicky poměrně náročné poloze, potřebná. Poloha ženy vůči muži sedícímu v padmasaně se nazývá latasadhana. Při nasednutí ženy na muže při zaujetí polohy YAB-YUM dojde ke stlačení oblasti Venušina pahorku pahorku a kořenů klitorisu ženy stydkou oblastí muže. Tato stimulace tlakem a třením je pak po celu dobu spojení udržována a prohlubována pomalými pohyby pánví muže i ženy. Díky mimořádně velké hloubce pronikání lingamu do joni dochází k velmi intenzivnímu dráždění zadní části pochvy a oblasti děložního čípku. Toto dráždění společně s drážděním oblasti bodu G v přední horní části pochvy může navodit takové vzrušení, že žena prožije hluboký vaginální orgasmus s podněty vyvolanými drážděním děložního čípku. Takovýto orgasmus je považovaný za nejhlubší tantrický prožitek, který může žena při milování prožít.

Hlavní výhoda polohy YAB-YUM spočívá v tom, že umožňuje velký nárůst sexuální energie a díky meditaci usnadňuje její ovládání a proudění v tělech muže i ženy.

Z pohledu aktivní a pasivní role při tomto obřadním spojení je muž v roli pasivní a žena v roli aktivní. Z pohledu možností pohybu je muž značně omezený, může ženu přidržovat, hladit, líbat, lehce se pohupovat v pánvi. Váha sedící ženy mu další možnosti pohybu pánví nedovoluje. Naproti tomu žena má relativně větší volnost pohybu a je to ona, kdo určuje hloubku proniknutí i rychlost pohybu pánví... Obrovskou výhodou této polohy je intenzivní stimulace klitorisu, ale i velice silné a hluboké dráždění uvnitř pochvy, v oblasti bodu G a děložního čípku.

Jak poloha YAB-YUM vypadá

Muž sedí výhradně v lotosové pozici (padmasana). Tuto pozici nejde nijak zaměnit a proto pokud ji muž neumí zaujmout, nemůže tuto polohu použít. Páteř musí mít rovně a jeho sed musí být klidný a za plného soustředění. Po zaujetí polohy si žena sedne muži do náručí tak, že si vloží jeho penis do joni a obejme muže okolo ramen. Nohama pak obejme mužův trup a pohodlně se usadí tak, aby mužův lingam byl hluboko zasunut do její joni. Může si ještě upravit stydké pysky, aby volně objímaly kořen mužova penisu a co nejblíže se k němu přitlačí. Její klitoris bude doléhat na kořen lingamu a při jakémkoli pohybu se o něj bude třít. Důležitá je dostatečná přirozená lubrikace joni, případně je vhodné použít vhodný lubrikant.

Žena je v aktivní roli a může provádět kopulační pohyby pánví. Může pánví pohupovat dopředu - dozadu nebo se mírně nadzvedávat a spouštět.

Vzhledem k jedinečnosti této polohy v tantrickém milování zkušené tantričky používají kombinaci jemného pohupování pánví a současné masáže lingamu pomocí stahů vaginálních svalů. Provádí techniku postupného svírání lingamu za jeho pohybu uvnitř joni. Tantrické mistryně používají techniku vypuzování lingamu při pohybu pánve od muže a nasávání lingamu při pohybu k muži. Ženy, které mnohaletým každodenním cvičením svalů pánevního dna získaly vědomou kontrolu nad stahy svalových skupin vně joni jsou schopné postupného stahování poševních svalů, které muž prociťuje jako rotační mnutí. Takto provedená masáž je asi nejdokonalejším zdrojem vzrušení, které žena muži poskytnout.

V poloze YAB-YUM je vzájemné postavení pohlavních orgánů v ideální poloze a jsou spolu ve velmi dobrém kontaktu, který ženě zajišťuje velmi hluboké spojení. Navíc, tato poloha umožňuje společnou meditaci, tedy meditaci jako součást milování. Milování ve spojení s meditací může být naprosto dokonalým zážitkem na cestě duchovního rozvoje obou partnerů. Partneři při něm mohou zažít společné stavy sexuální extáze.

Ještě důležitá informace pro ženy, které touží po početí v mystickém meditačním spojení. Poloha YAB-YUM je mimořádně vhodná pro početí. Mužův lingam v erekci umožňuje díky velké hloubce zasunutí do joni a přímé dráždění oblasti poševního vchodu, někdy dokonce i děložního hrdla. V okamžiku orgasmu ženy dochází ke stahům pochvy i dělohy a ta nasává tekutiny do svého nitra, kde může dojít k oplodnění. Pokud orgasmus ženy vyprovokuje orgasmus muže (což není až tak velký problém), pak sperma v okamžiku , kdy je vrchol žaludu v přímém kontaktu s děložním čípkem, má otevřenou přímou cestu do dělohy. Děloha pak nasává pulzující sperma, které je tlakem vypuzováno z lingamu a přímo nasáváno do dělohy. Navíc intenzita orgasmu je opravdu velká a to jak na straně ženy, tak i na straně muže. To vytváří ideální předpoklady pro vznik početí. Pokud k mužově ejakulaci dojde v době, kdy žena "jede" na vlnách rozkoše nebo spojení prožívá ve "stavu rozšířeného vědomí", pak období nasávání spermatu může být několikanásobně delší, jak při běžném orgasmu a nesrovnatelně delší, jak v případě, kdy orgasmus prožil pouze muž a žena jen vhodnou polohou zajistila zalití děložního čípku ejakulovaným spermatem.

Technika velkého stisku ve spojení YAB-YUM

Jedna z technik pro oddálení ejakulace je technika, při které žena muži stiskne v období nastupujícího orgasmu, ještě před dosažením hladiny vzrušení za kterou je již ejakulace nevyhnutelná, penis pod žaludem. Potom jej drží pevně stisknutý za současného provádění společných dechových cvičení a odvedení pozornosti muže od vzrušení.

Ženy, které díky důslednému a mnohaletému posilování svalstva pánevního dna dokonale ovládají své poševní svaly, dokáží malý zázrak. Mohou díky síle stisku vaginálních svalů vyvinout takový stisk lingamu uvnitř pochvy, že dokáží zastavit mužovu předčasnou ejakulaci, oddálit ji a tím prodloužit milování.

Dechová cvičení, odvedení pozornosti a rozvedení sexuální energie muž samozřejmě musí ovládat. Fascinující na tom je to, že tak může být provedeno za spojení lingamu a joni. Sexuální energie muže při velkém stisku vaginálních svalů může přejít na ženu a ta pak místo muže někdy prožije intenzivní hluboký vaginální orgasmus. Kombinace vaginálního orgasmu s podněty přicházejícími od oblasti děložního čípku může přerůst v nejhlubší formu orgasmu vůbec. Tyto případy však opravdu nejsou pravidlem. jsou spíš výjimečné a je to taková "odměna" za mnohaletou snahu...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)