Jste zde

Je možný rozvoj "vztahu" ze sexu na jednu noc?

Je možný rozvoj "vztahu" ze sexu na jednu noc?

Volné pokračování článků "Sexuální chování a vztahy" a "Sex na jednu noc".

Každý dlouhodobý vztah nebo delší vztah mezi lidmi má svou vlastní historii. Nejedná se o postup, který by bylo možné zobecňovat. Lidé, kteří se rozhodnou spolu dlouhodobě žít pro takovéto rozhodnutí mají své vlastní důvody. Není proto možné dopředu ani odhadnout, jak se může "vztah" po sexu na jednu noc vyvíjet. Variant, jak vše dopadne je mnoho. Mnohé jsou neutrální, některé spíše katastrofické, ale může se stát, že vše dopadne i kladně...

Sex na jednu noc může přerůst v dlouhodobý poměr, dlouhodobou nevěru nebo může být i příčinou rozpadu manželství, partnerství nebo jiné paralelní známosti. Může se však také rozvinout v lásku a ta pak v manželství ...

Určitě jsem nepopsal všechny možnosti, jak takový "vztah" na jednu noc může dopadnout. Už z názvu je však tak trochu naznačeno, že se dopředu moc s dalším pokračováním nepočítá... Musíme však vycházet z toho, že každý sexuální vztah je poprvé "na jednu noc". To, zda se bude znovu opakovat a jak se rozvine už záleží jej a jen na těch dvou...

Přiznejme si však, že u "klasického" Sex na jednu noc se další setkání nepředpokládají.

Na takovéto vzájemné důvěře, že ten druhý nic víc jak sex chtít nebude, je vlastně založena celá filosofie sexu na zavolání. Ale ani v takovémto případě není možné vyloučit, že nemůže tato forma sexu přerůst v hlubší vztah.

Sex na jednu noc je spíš pudová záležitost

Sexuologové a vererologové i psychiatři před náhodným sexem nebo sexem pouze za ukojením pohlavního pudu obecně varují. A vědí proč!!! Změna morálních hodnot, ztráta autority manželství, vyprchání pocitu odpovědnosti za partnerství, znevážení slibu věrnosti a mnoho dalších vlivů udělalo ze sexu modlu, zábavu, trend volnosti a nezávislosti a silně zdevastovalo partnerské a manželské svazky. Volný sex s neznámým partnerem se stal oblíbenou zábavou především mladé generace. Odborné sexuologické studie ukazují na změnu sexuálního chování nejen naší populace a uvádí, že více jak třetina lidí někdy v životě prožila náhodný sexuální kontakt. Bohužel tomu odpovídá i nárůst pohlavních chorob a to především mezi mladými lidmi do 21 let. V posledních letech se sex na jednu noc stává nejčastější forma manželské nebo partnerské nevěry.

Počítejte s tím, že vztahy na jednu noc jsou spíše zaručeným receptem na zklamání a problémy. 

Náhodný se se netýká jen mužů, ale ani jen žen

 • V historii sex na jednu noc vždy byl, je a i v budoucnosti zcela jistě pro některé lidi zůstane, nepřekonatelným lákadlem.
 • Muži jsou sice podle statistik více promiskuitní, než ženy. To bude platit i v případě sexu na jednu noc. Jenže na sex jsou většinou potřeba alespoň dva. Hovoříme-li tedy o náhodném sexu na jednu noc, pak logicky musel být náhodný i pro druhého partnera, předpokládejme ženu. Pokud muž například u baru, na služební cestě, na dovolené nebo v jiném prostředí osloví neznámou ženu a ta je svolná se s ním ještě ten samý večer vyspat, pak je jasné, že i pro ženu je muž neznámý. Jejich vzájemný poměr, alespoň co se týká vstřícnosti k jednorázovému sexu, je 1:1. Důvodem takovéhoto chování většinou bývá nutkavá touha uvolnit sexuální naplnění nebo dlouhodobá sexuální abstinence. Mnohdy to však ze strany jednoho z nových partnerů může být i sport za který sex pokládají. Touha naplnit své sexuální potřeby za každou cenu může být u obou pohlaví velmi podobná. Rychlé řešení, rychlé uspokojení touhy a potřeb pak může být důvodem pro hledání partnera nebo partnerky na jednu noc.
 • Sex na jednu noc jako příležitost k sexuálnímu uvolnění mnohdy vyhledávají mladí, nezadaní lidé, kteří hledají svoji cestu životem a využívají každou příležitost k "rozšiřování svých sexuálních zkušeností". Často ani nehledají vztah, nechtějí se vázat, ale potřebují sex a tak využijí příležitost, která se jim naskytla.
 • Ženatí muži a vdané ženy mívají jiný důvod proč podlehnou sexu na jednu noc. Touží po mimomanželském sexu, ale bez narušení jejich manželství nebo vztahů v jinak dobře fungující rodině. Hledají jen sex a ne mimomanželský vztah. Vyhovuje jim anonymita a jednorázovost takovéhoto sexuálního dobrodružství.
 • Svou roli často hraje i ekonomika a jednoduchá matematika "Má dáti - dal - dostal". Pravidelná milenka nebo milenec mohou být v celkové kalkulaci velmi nákladní. Hotel, večeře, dárky, pozornosti ke svátku a narozeninám, vymýšlení nových výmluv doma, časová náročnost, předstírání neustálé pozornosti i totální sexuální nasazení se nakonec mohou ukázat jako málo efektivní, málo ekonomická investice. Navíc s každým setkáním roste i hrozba prozrazení nevěry, stres z možných následků prozrazení, obava z potenciálního rozvodu, dělení majetku ... Výsledná bilance = milenecký vztah je z těchto pohledů neefektivní, nákladný a nepřiměřeně rizikový.
 • Proto se náhodný, jednorázový sex logicky jeví jako zdaleka ne tak nákladný jako sex s milenkou nebo milencem. Mnozí lidé ho dokonce považují za efektivní formu sexuálního vyžití, která snadno vede k cíli, nepředpokládá následky, nepočítá s dalšími vydáními, nepředstavuje velké riziko prozrazení, rozvodu, dělení majetku ... Výsledná bilance = efektivní, málo nákladné, málo rizikové, výhodnější.
 • Velkou roli u sexu na jednu noc hraje i alkohol. Pokud se k touze přidá alkohol, zábrany tají na obou stranách a sexuální přitažlivost se zvyšuje úměrně se stoupající hladině alkoholu v krvi.
 • Sex na jednu noc je často i výsledkem (následkem?) vhodné příležitosti. Příležitost a pocit neodolatelné potřeby, například na služební cestě, školení, oslavě, je silným motivem po ukojení sexuální představy nevšedního zážitku.
 • Příležitostný sex může být pro některé řešením "potřeby změny". Tou změnou je samozřejmě chápána změna sexuálního partnera nebo partnerky. Od vztahu na jednu noc očekávají nové erotické podněty a hlavně neobvyklé zážitky. Každá změna je v představách a erotických snech lepší, než jistota toho co je k dispozici... Jiný partner = nový sexuální podnět, který bude zcela jistě dokonalejší, lepší, vzrušivější a zajímavější než ten, který je k dosažitelný trvale. Samozřejmě to nemusí být pravda a taková představa velmi často přinese nesplněná očekávání.
 • Sex na jednu noc většinou přináší zklamání a ztrátu iluze o naplnění očekávání.
  Muži často své problémy s erekcí přisuzují malé erotické přitažlivosti své manželky. Po sexu na jednu noc nakonec zjistí, že jsou pouze impotentní...
  Žena většinou očekává, že muž k ní bude neskutečně pozorný a ona konečně zažije "ten pravý vaginální orgasmus". Výsledkem je často to, že se nevzruší ani tak, jak jí to dopřává její manžel... Ten totiž alespoň ví, že nejsnadněji ji uspokojí slušným, "obyčejným" orálním způsobem, na který jeho žena slyší...
 • Bohužel, náhodný sex s málo známým nebo úplně neznámým partnerem, bývá velmi rozšířenou sexuální aktivitou mezi homosexuálními muži. Velkým rizikem je v této skupině rozšířená nákaza virem HIV/AIDS. Proto je společenství homosexuálně orientovaných mužů z hlediska bezpečného sexu považováno za nejrizikovější skupinu vůbec.
 • Někdy touha po sexu na jednu noc může být průvodním jevem zklamáním ve vztahu.
 • Často tato forma nevěry následkem dlouhodobého stavu sexuálního neuspokojení ve vztahu mezi partnery.
 • Může však být i následkem dlouhodobé sexuální abstinence odloučených partnerů nebo partnerů, kteří pracují a žijí samostatně, odděleně.
 • Nerozvážným rozhodnutím pro někoho bývá touha pomstít se stálému partnerovi nebo partnerce za nezájem nebo nevěru. Takovýto člověk si myslí, že když se pomstí, že se mu uleví. Domnívám se však že se to nestane. Takto předem "naladění" lidé jsou více svolní k podobnému jednorázovému zážitku s cizím člověkem, než by se dalo předpokládat. Pro nárůst touhy pak stačí erotický podnět, vyzývavý pohled, tanec, alkohol nebo jakákoli jiná příležitost, která může vést k návrhu a snaze prožít společnou noc.
 • Sexuální uvolnění potřebují i lidé osamělí, bez partnerů, rozvedení či z jiných důvodů v situaci, kdy sex běžně nemají.
 • Právě do této skupiny lidí patří rozvedené ženy a rozvedení muži, kteří se rozhodli "si zasouložit", užít si, vypustit sexuální napětí. V těchto případech je často touha po sexuálním uspokojení větší jak rozum a vezmou zavděk tím, co se nabídne. Vůbec si nepřipouští, že partner nebo partnerka zdaleka nemusí mít kvality dřívějšího partnera nebo partnerky. Mnohdy pak "narazí" na ještě horší osobnostní typy lidí, než byli jejich ex partneři.
 • Určitě bude existovat řada dalších příkladů kdy se lidé rozhodnou pro sex na jednu noc. V podstatě si může každý najít ten svůj důvod a těžko mu vyvrátíte, že nebyl rozumný. Nemusí se vždy jednat o nevěru. K této formě sexuálního žití se mohou uchylovat i lidé nezadaní.
 • Ne vždy však náhodný sex musí skončit rozčarováním nebo neúspěchem. Řada lidí dokáže prožít intenzivní sexuální zážitek a úžasné uspokojení s náhodným partnerem či partnerkou. Především jsou to muži, kteří očekávají uvolnění svého sexuálního napětí nebo dlouhý prožitek erotické masáže završené orgasmem. Mnohdy je ani orgasmus partnerky nebo partnera nezajímají. Dá se říci, že takovíto lidé jsou ideální klienti pro sexuální služby a erotické masáže. Ti, co je poskytují, nečekají své uspokojení, zato mnohdy dokonale znají své řemeslo a ví, po čem jejich klienti, muži i ženy touží.

Je obtížné si však následně přiznat, zda očekávání, která do něj lidé vložili nakonec došla naplnění. Bude to silně individuální a jak co se týká prožitku, tak co se týká hodnocení. Protože se to však týká opravdu početné skupiny lidí, pokusme se dále alespoň zhodnotit rizika a šanci na splnění představ, které do sexu na jednu noc vložíte.

Z výčtu "kladů" i záporů pro sex na jednu noc je zřejmé, že opravdu není možné očekávat, že by z takovéhoto dobrodružství mohlo vzniknout něco víc, než sexuální "zkušenost". Právě ta motivace "sexu na jednu noc" je vlastně takovou psychologickou barierou, která většímu rozvíjení vztahu dopředu brání. Pokud by do náhodného sexu někdo vstupoval s očekáváním navození vztahu, pak by se nejednalo o náhodný sex na jednu noc s neznámým člověkem. Nejspíš by to pak byl sex s někým, koho znáte, a do sexu dopředu vkládáte očekávání o kterých ovšem ten druhý nemusí mít ani nejmenší potuchu. Pokud by o takovýchto očekáváních věděl nebo o nich měl pochybnosti, pak je spíš pravděpodobné, že by se do podobného rizikového dobrodružství vůbec nepouštěl.

 

Pro lepší náladu

Po divokém mejdanu se chlap vzbudí vedle cizí ženy a ptá se:
"Proboha, kolik ti je let?"
"No přece tolik, na kolik vypadám!"
"Mě neser, tak dlouho člověk nežije!"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)