Jste zde

Je při orálním sexu nezbytně nutné použít ochranu?

Je při orálním sexu nezbytně nutné použít ochranu?

Téma:    Je nezbytně nutné použít ženskou ochranu při orálním sexu?
Řešení:  Nezbývá, než ji doporučit. Je ovšem problém, jak ji zvládnout.

Častým argumentem lidí, kteří používají pro sexuální aktivitu s partnerem nepenetrační techniky, je to, že tyto praktiky nepovažují za sex, ale za techniku pro dosažení orgasmu. Často orální sex vyhledávají v době, kdy dívka chce ještě zůstat "pannou" nebo má velkou obavu z neplánovaného otěhotnění, ale má potřebu uvolnění sexuálního napětí a prožívání intimních chvil s partnerem. To bývá hlavním důvodem, proč se v tomto období zaměřují na orální sex a považují jej za bezpečnou sexuální praktiku. Z pohledu ochrany proti otěhotnění je to pravda. Pokud žena prožívá orální sex, není možné, aby při něm otěhotněla, pokud při něm samozřejmě nedojde ke kontaktu vulvy se spermatem muže. Jenže zcela jiná je situace z pohledu ochrany proti nákaze sexuálně přenosnými chorobami. Z tohoto pohledu je orální sex pro ženu rizikovým.

Ověřování, jak velké je riziko pro přenos nákazy prostřednictvím orální stimulace vulvy, je velmi obtížné. Sexuálně aktivní lidé totiž většinou používají více sexuálních praktik a doba mezi nákazou a zřejmými projevy nemoci bývá  až 3 měsíce. Ani v odborné literatuře není jasně vyjádřeno, jak velké riziko orální sex představuje. Obecně je orální sex bez ochrany považován za rizikový a to jak pro muže, tak pro ženu. Ve srovnání s vaginálním nebo anální pohlavním stykem bude toto riziko asi menší. Jenže jakákoli úvaha o tom, co je a co není rizikovější, vám k ničemu nebude, pokud se při orálním sexu nakazíte.

Jaké rizikové faktory orální sex představuje

Pokusme se tedy rozebrat, jaké rizikové faktory orální sex představuje. Pro přenos pohlavních chorob je většinou nosičem virů krev a sekrety. Vzhledem k tomu, že žena pravidelně menstruuje, je jasné, že v období menstruace bude krev v oblasti pochvy, stydkých pysků i poštěváčku zcela přirozená a v období před a po menstruaci se může vyskytnout. Čím větší je pravděpodobnost, že během sexuální aktivity je přítomna krev, tím větší riziko možnosti nákazy sexuálně přenosnými chorobami představuje. Z podobných důvodů je za vysoce rizikový považován anální styk, při kterém se zvýšenou pravděpodobnosti dochází je vzniku malých trhlinek a zranění v oblasti konečníku.

Sexuální praktiky v dnešní době jsou více jak různorodé. V případě, že žena chce partnerovi jako náhradu za vaginální styk poskytnout anální soulož, je riziko přenosu chorob velmi vysoké. Pokud je pro anální styk použit kondom, pak se výrazně snižuje riziko kontaktu s tělesnými tekutinami a sekrety, tedy s možným zdrojem nákazy. To je také důvod, proč se používání prezervativu pro anální (a samozřejmě i vaginální pohlavní styk) doporučuje. Pokud má po análním styku dojít k orálnímu uspokojení ženy, pak si musíme uvědomit, že i kdyby se po análním styku žena umyla sebelépe, je riziko jemného krvácení z drobných ranek, prasklinek kůže nebo odření kůže v oblasti konečníku a hráze velmi vysoké. Navíc může dojít ke stopovému uvolnění spermatu, čemuž žena nemůže nijak zabránit. Orální sex po análním sexu tedy pro ženu představuje ještě vyšší riziko než pouze orální sex.

Bohužel v dnešní době existuje mnoho různých sexuálně přenosných chorob, z nichž některé trápí lidstvo již staletí a některé novější jsou pro lidstvo přímo pohromou. Obávaná infekce virem HIV je jen jedním z mnoha druhů možných nákaz přenášených sexuální aktivitou nebo kontaktem těl. Pro další přenos pohlavních chorob je základním předpokladem, že jeden z partnerů musí být nejprve nemocí nakažen. Nakazit se můžete jedině (až na výjimky) od nakaženého. Člověk, který pohlavní nemocí není nakažen, vás nakazit nemůže. Některé pohlavní choroby však mohou mít velmi dlouhou dobu prodlevy pro viditelné zobrazení příznaků nákazy a u některých nakažených lidí příznaky nemusí být zřetelné vůbec. U některých pohlavních chorob může k nákaze dojít i jinou cestou, než pohlavním stykem, například infekcí při vícenásobném použití injekčních jehel. Bližší informace o pohlavních chorobách a formách jejich přenosu najdete v článku "Pohlavní choroby".

Rizika nákazy pohlavní chorobu

Z pohledu možné nákazy je jasné, že nejmenší riziko nastane v případě, že orální sex budou provozovat dva lidé bez dřívějších sexuálních partnerů, tedy panic a panna, v případně lesbického vztahu dvě panny.

Pokud však již jeden z partnerů měl sexuální zkušenosti, pak se riziko možné nákazy výrazně zvyšuje. Čím větší počet sexuálních partnerů jste vy nebo váš partner měli, tím vyšší je riziko možné nákazy. Vzhledem k tomu, že některé infekce se dají získat i jinak, než přímým pohlavním stykem, (kvasinkové infekce, hepatitidy, HIV a další), může k jejich přenosu dojít i v případě, že partneři jsou doposud panic a panna, případně panny.

Když poznáte nového partnera nebo partnerku a úžasně si spolu rozumíte, je jasné, že dříve nebo později si začnete být bližší a dovolíte si i intimnější doteky a formy sblížení. Je opravdu velmi těžké tomu, kdo vás okouzlil, položit otázku "nemáš náhodou nějakou pohlavní nemoc". Pokud se k tomu odhodláte, pak je velmi málo pravděpodobné, že uslyšíte "Ano mám syfilis a kapavku". Podobně to bude s otázkou "Nemáš náhodou ještě nějakou milenku nebo milence?". V dnešní době je to opravdu problém, neboť prosycenost různými nákazami je opravdu vysoká a především v období hledání partnera je obtížné se spoléhat na partnerskou věrnost, případně na přiznání dřívějších sexuálních zkušeností, případně zdravotních problémů. Pamatujte si i zkušenost sexuologů - že mnoho lidí dokáže bez uzardění lhát o své sexuální minulosti.

Další komplikací může být to, že partner ani vy nemusíte vědět, že jste přišli do kontaktu pohlavní chorobou nebo virem. Pokud vás tedy bude partner  pravdivě informovat o svých sexuálních zkušenostech a stycích, nemusí vědět, že v jeho těle je sexuálně přenosný virus. Inkubační doba pro některé nemoci je až tři měsíce a pak je ji teprve možné laboratorními testy prokázat. Pokud žena provozuje v jakékoli formě sexuální aktivity s partnerem nebo partnerkou, pak je považována za sexuálně aktivní a to i v případě, že je stále ještě panna.  Proto je nutné, aby žena pravidelně docházela na gynekologické prohlídky, při kterých zkušený lékař může odhalit problémy a rozhodnout o způsobu jejich léčby.  Pro sexuálně aktivních dospívajících dívky a ženy by měla být návštěva gynekologa samozřejmostí v okamžiku, kdy mají jakoukoli pochybnost o rizikovosti jejich sexuálních aktivit.

Problémem může být i náhodný nechráněný sex s neznámou osobou. Nejen není jasné, zda nemohla být nakažena, vyskytují se i případy úmyslného šíření pohlavních chorob. Jedná se o trestný čin, to vám však může být jen malou útěchou. V případě nechráněného sexu pak můžete nevědomě nákazu dále přenášet a to i na svého jinak věrného nepromiskuitního partnera.

V případě, že se nákaza prokáže, je nutná okamžitá léčba obou partnerů. Nákazu si dále můžete vzájemně předávat a její následky pak mohou být mnohem větší. Nedoléčená nákaza je stejně nebezpečná jako neléčená nákaza.

Vraťme se nyní zpět k orálnímu sexu poskytovanému ženě.
Nyní je zřejmé, že jakýkoli kontakt pohlaví nebo výměna tělesných tekutin partnerů mohou být zdrojem přenosu pohlavních nemocí. Nákaza je obousměrná. Může být nakažen jak dárce tak i příjemce orálního sexu. Nezáleží ani na orientaci ani na pohlaví, rase či národnosti. Záleží jen na tom. zda k nákaze došlo, či nikoli.

Způsob ochrany

Je velmi obtížné si představit, jak člověku se kterým se milujete, sdělíte, že použijete ochranu proti možné nákaze pohlavní chorobou. Je to obtížně představitelné a ještě hůře proveditelné. Když žena použije při orálním sexu u muže prezervativ, bude to vypadat zcela přirozeně a může to svést na obavu z ejakulace do úst nebo na tvář. Jak ale stejný stupeň ochrany aplikovat na ženu? Je však nutné svoje rozpaky odsunout a na ochraně trvat.

Jako ochranu proti přenosu nákazy je možné pro orální sex poskytovaný ženě použít ústní roušky nebo folii (náhradní řešení), která zabrání v přímém kontaktu mezi ústy a vulvou a nedovolí tak výměnu tělesných tekutin partnerů. Orálním praktikám se vyhýbejte o období menstruace, před a po ní, kdy může dojít k přenosu nákazy krví a to i ve stopovém množství.
V partnerském vztahu je základní forma ochrany partnerská věrnost.

Bližší informace o použití ústních roušek najdete ve článku "Ústní rouška pro cunnilingus - orální sex". Zde najdete návod na její získání, amatérskou výrobu a použití.

 

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)