Jste zde

Karezza - pomalé milování

KAREZZA - pomalé milování

Volné pokračování článků "Koitus reservatus - prodlužovaná soulož a Karezza", "Pomalé milování - pomalý sex - "Slow Sex" - vědomé milování".

Slovo karezza je odvozeno z italského slova "Carezza" znamená "pohlazení". Pojem karezza je srovnatelný s pojmy maithuna v hinduistické tantře a Sahadža v hinduistické józe. V esoterickém pojetí "koitus reservatus" nebo "Karezza" slouží pro dosažení vyšších hladin ezoterického sexuálního prožitku. Základním principem taoistických sexuálních praktik (známé jako "Cai Yin Yang pu" a "Cai Yang Yin PU") je ovládání ejakulace. Karezza je tedy podobná komplikovanější Tantře. Některé její základní principy vycházejí i z technik popsaných v knize Kámasútra. Orgasmus při Kareze je možný, ale není cílem. Smyslem Karezzy je vytvořit vztahovou sounáležitost partnerů a mnohem hlubší osobní prožitek obou partnerů.

Technika karezzy se dá přirovnat k takové nekončící, nádherné a láskyplné milostné předehře, bez touhy po vyvrcholení. Na rozdíl od běžného sexu, je možné Karezzu provádět každý den a naplňovat tak představu plnohodnotného intenzivního intimního partnerského života.

Často se v kontextu pojmu karezza můžeme setkat s pojmy jako koitus reservatus nebo také jako sexuální zadržování nebo ještě lépe prodlužovaná soulož (Koitus reservatus - koitus - soulož, "pohlavní styk" + reservatus, "vyhrazený, zdržující se, zadržovaný"). Jedná se o formu pohlavního styku, při kterém se pronikající partner nepokouší ejakulovat v přijímajícím, ale spíše se snaží zůstat v plateau fázi (období pohlavního vzrušení před orgasmem) pohlavního styku tak dlouho, jak je to jen možné.

Prodlužovaná soulož v běžném sexuálním životě

Názory na prodlužovanou soulož se v průběhu doby a pod vlivy náboženských a společenských představ měnily a mnohdy byli zastánci této metody pronásledováni a odsuzováni. Podporu v dnešní době má metoda především u sexuologů, kteří v její realizaci vidí především cestu ke zlepšování partnerského vztahu a sexuálního života.

Tímto směrem filosofie sexuálního prožitku se zabývala a zabývá řada lékařů, filosofů, sexuologů i psychiatrů. Jeden z postojů ke Karezze říká, že "vyjadřuje náklonnost obou lidí slovy a činy", další tuto praktiku hodnotí jako "výsledek nejhlubší lidské lásky, při které se používají technicky řízeného pohlavního spojení". Tento milostný styl vytvořila koncem 19. století chicagská lékařka a porodnice Alice Stockhamová. Pojmenovala ho podle italského slova carezza - pohlazení, které dokonale vystihuje podstatu tohoto přístupu k intimnímu setkání lidí. Podle Alice Stockhamové, je to víc než jen sebeovládání, ale vzájemná kontrola, kde dávajícímu partnerovi pomáhá vnímavý přijímající partner a naopak. Je to je podle ní klíč k překonání mnoha partnerských problémů a to nejen ve snaze kontrolovat sexuální spojení.

Stockham uplatňovala stejnou filozofii řízeného orgasmu pro ženy stejně jako pro muže.

Karezza však byla v této době chápána a doporučována i jako forma antikoncepce (což rozhodně není správné). Byla také vnímána jako technika která také prodlužuje sexuální rozkoš až k bodu dosažení mystické extáze. Při praktikování Karezzy je oddělen orgasmus od ejakulace. Technika pak umožňuje více prožívat radost prožitku pohlavního styku, kdy může dojít k orgasmu aniž by docházelo k ejakulaci. Pokud muž neovládal techniku zadržování orgasmu, pak se technika Karezza vedla tak, aby k orgasmu muže vůbec nedošlo.

Někteří lidé zásady Karezzy aplikují i při masturbaci, kdy se muž snaží oddalovat orgasmus tak dlouho, jak je to možné a prodloužit rozkoš v procesu známém jako "Orgasmus ohněm", "Surfování na vlnách rozkoše" nebo "Na okraji". Tato technika se ale liší od heterosexuální techniky Karezza, tedy dlouho prodlužované soulože bez orgasmu. V latinské literatuře, je tato technika známá jako soulož sine ejaculatione seminis.

Při technice prodlužované soulože, (na rozdíl od Karezzy, kdy k orgasmu nedojde), muž sebeovládáním orgasmus zadržuje, zatímco žena si může vychutnat prodlužovaný orgasmus. Podobné je to u dvou homosexuálních partnerů, kdy dávající partner svůj orgasmus zadržuje a přijímající partner může prožívat pocity ze stimulace prostaty mnohem delší dobu, než dříve.

Jedním z cílů Karezzy je udržování a prohlubování vzájemných vztahů a zesílení touhy a potěšení ze sexuální rozkoše ve vzájemném vztahu muže a ženy. Podle Alice Stockham, 19. století autor, trvá asi dva týdny, než se muž naučí orgasmům bez ejakulací ... Bude to však asi hodně individuální.

Vraťme se však na začátek, tedy k tomu, proč Alice Stockhamová pojmenovala tuto techniku podle italského slova carezza - pohlazení. Bylo to hlavně proto, že tato technika měla lidem už svým názvem objasnit, že v jemnosti, něžnosti, pomalosti a nápaditosti doteků je tajemství nezvykle silného prožitku z přítomnosti druhého člověka a milování. Proto slovo carezza - pohlazení dokonale vystihuje podstatu tohoto přístupu k intimním chvilkám.

Technika karezzy má svá pravidla

Vzhledem k tomu, technika Karezzy vyžaduje vysoké soustředění a hluboké prožívání všech přicházejících vjemů, musí mít svá přísná pravidla aby její cíle bylo možné naplnit. Mezi ty nejdůležitější zásady patří pokyny, které umožní hluboké soustředění na meditační úrovni. Jsou to:

 • Karezza nemá časové omezení. Dá se praktikovat hodiny bez vyvrcholení.
 • Omezit jakoukoli komunikaci na vyjadřování pocitů.
 • Omezit líbání, možné je pouze objímání s kontaktem úst bez vášnivých polibků.
 • Hladivě a jemně a s láskou se dotýkat.
 • Udržovat spojení očním kontaktem, naučit se na partnera dívat láskyplným pohledem.
 • Naučit se vnímat kontakt nahých těl, prožívat společnou blízkost, teplo a hebkost těl.
 • Poslouchat tlukot srdce toho druhého, vnímat jeho horký dech a synchronizovat ho se svým.
 • Dlouze a něžně se laskat a dotýkat se vzájemně erotogenních zón a naučit se hluboce prožívat vzrušení které doteky vyvolají.
 • Opři orálním milování se snažit o navození pocitu maximální rozkoše, nesnažit se však o dosažení orgasmu.
 • Pokud dojde k penetraci, tak po ní zůstat v klidu a bez pohybu prožívat pocity spojení muže a ženy, nesnažit se o kopulační pohyby které by mohly vzrušení vystupňovat k orgasmu.
 • Pokud dojde k orgasmu, soustředit se na jeho hluboké prožívání na úrovni srdeční čakry.
 • Techniky "Karezzy" je možné využít i pro dosažení mnohonásobného orgasmu ženy. Výsledkem je pak prožitek, kterému se říká "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu

Karezza z pohledu bezpečného sexu

Stejně jako u přerušované soulože, karezza není žádnou ochranou proti pohlavně přenosným chorobám. Při této technice, podobně jako u přerušované soulože dochází k úniku preejakulátu před ejakulací z penisu a tato tekutina může obsahovat všechny infekčních viry a bakterie, stejně jako sperma. V preejakulátu se mohou vyskytovat spermie a proto je tato metoda naprosto nespolehlivá a nevhodná pro antikoncepci. Navíc je obtížné kontrolovat ejakulaci blízko bodu, odkud není návratu. Kromě toho, navazuje-li se na předchozí orgasmus, je možné, že v preejakulační tekutině zůstanou spermie z předchozí ejakulace, což může vést k nežádoucímu otěhotnění partnerky a to i přes to, že celá technika byla provedena správně.

Praktikováním techniky Karezza nebo techniky prodlužované soulože, namísto běžného pohlavního styku, může dojít k takové souhře partnerů, při které je pár schopen zažívat orgasmus ve stejnou dobu. Není to však cílem této techniky, jen se to může stát.

Při technice prodlužované soulože, při které je pohlavní styk udržován i po velmi dlouhou dobu, může žena prožít i několikanásobný orgasmus, zatímco její partner bude muset umět svůj orgasmus zadržovat. Jedná se pravděpodobně o nejlepší formu pohlavního styku, který může poskytnout ženě maximální vzrušení, prožitek a uvolnění. Znovu opakuji, že zvládnutí této techniky patří k vrcholům tantrického mistrovství a vyžaduje opravdu cílevědomý trénink a vysoký stupeň sebeovládání muže.

Karezza a tantriké skupiny

Technika karezzy je velmi dobře použitelná při setkání tantrických skupin nebo při setkání například partnerských párů, které se rozhodly sdílet doteky a vzrušení společně. Jednak se jedná o techniku relativně bezpečnou, zvláště pokud se drží obsahu názvu, tedy omezuje se na hlazení a něžnosti, ale také o techniku příjemnou a nepřinášející problémy do vzájemných partnerských vztahů. Tato technika, při vhodném vedení a dodržování dohodnutých pravidel, umožňuje lidem poznat pocity "láskyplné dobrotivosti" za situací, které by té "normální většině" připadaly nenormální... Více se touto problematikou zabývá článek "Milování ve čtyřech se vzájemnými doteky, bez výměny partnerů a další.

 

Poznámka

Koitus reservatus - koitus - soulož, "pohlavní styk" + reservatus, "vyhrazený, zdržující se, zadržovaný".

Plateau fáze (plató) je období pohlavního vzrušení před orgasmem . Fáze je charakterizována zvýšenou cirkulací a srdeční frekvence u obou pohlaví, zvyšuje sexuální potěšení se zvýšenou stimulací, a dále zvýšeným svalovým napětím. Také dýchání pokračuje na zvýšené úrovni. Během této fáze, mužské uretrální svěrače (zajišťují, aby se zabránilo smíchání moči a spermatu a zabraňují retrográdní ejakulaci) a svalů u kořene penisu začínají mít pravidelnou rytmickou kontrakci. Varlata jsou přitahována blíže k tělu a muži mohou začít z penisu vylučovat preejakulační kapalinu.

Při retrográdní ejakulaci se uvolní ejakulát směrem do močové trubice, ale nepostupuje dále do penisu a spíše se vrátí do močové trubice a pak odteče do močového měchýře.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Další zdroje

(AK)(Z)(L)