Jste zde

Masáž šourku a varlat

Masáž šourku a varlat 

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článků "Umění doteku", "Umění tantrické masáže" a "Tantrická masáž lingamu".

Masáž šourku a varlat může být pojata jako významná část klasické tantrické masáže. Provádí však také jako jedna z technik tantrické masáže lingamu. Tato technika je pak označována jako "Technika "Probuzení varlat". Při klasické tantrické masáži je těmto partiím věnováno podstatně více času než jako jedné ze základních technik tantrické masáže lingamu, kdy je tato stimulace považována pouze za podpůrnou stimulaci lingamu.

Varlata patří mezi nejcitlivější části mužského těla. To vám potvrdí každý muž, který si je nějak zranil... Stačí větší tlak nebo náraz a zapomenete i na to, že vás už týden bolí zuby... Na jednu stranu jsou varlata citlivá na náraz, tlak, jakékoli větší zatížení nebo přetížení, na druhou stranu je to pro muže velmi silná mužská erotogenní zóna, kterou je chyba opomíjet.

Mnoho žen toho o mužských varlatech moc neví. Protože však ví, že muži jsou na ně mimořádně citliví, mají tak trochu obavu se jich už jen dotýkat. Proto se také při milování značná část žen varlatům a jejich stimulaci úspěšně vyhýbá. Přitom jemná masáž varlat nebo lehký dotek či pohlazení jsou mužům velmi příjemné. Právě pro svoji inervaci a tedy vysokou citlivost jsou zároveň vnímavé na jemné a přiměřené doteky. Ty pak jsou zdrojem mimořádně příjemných a vzrušujících podnětů.

To, že mužská varlata patří mezi jednu z nejvíce erotogenních míst však často neví ani sami muži. Ani oni totiž často neví, jak pomocí jejich hlazení a jemné stimulace zvýšit své vzrušení, například při masturbaci. Většina mužů se totiž při masturbaci zabývá především stimulací penisu a jeho žaludu a podněty jinde často vůbec neřeší. Ke své vlastní škodě!!!

Pokud jsou varlata správně stimulována, může muž zažívat velmi zvláštní, překvapivě příjemné a vzrušující pocity... Takovouto stimulaci si může muž provádět sám při masturbaci nebo ji přijímat při tantrické nebo erotické masáži. Hra se šourkem a varlaty však patří i do milostné předehry, využijete ji při felaci, vnější technice masáže prostaty nebo při milování.

Každá tantrická technika má nějaký cíl. Smyslem této techniky je

 • získání zkušeností s dotekem na této málo známé erotogenní zóně
 • navázání vzájemné důvěry mezi partnery
 • prohloubení vzájemné důvěry mezi partnery
 • prohloubení vzájemné intimity partnerů
 • uvolnění psychického a fyzického napětí
 • odstranění obav z přijímání doteků
 • odstranění obav z poskytování doteků
 • odstranění sexuálního napětí z doteku mezi mužem a ženou a ženou a mužem
 • pochopení, že fyzický kontakt, dotek, hlazení nebo něžnosti se mohou provádět na kterékoli části těla
 • příprava na techniky používané při tantrických masážích lingamu nebo prostaty
 • ...

Připravte si posvátný prostor.

Každá technika má svá pravidla a to platí i při masáži šourku a varlat. Těžko můžete k masáži těchto citlivých míst přistupovat bez určité přípravy. Potřebujete minimálně dostatek času, vhodnou a příjemně erotickou atmosféru, teplo, a chuť... Jinak řečeno takovouto masáž nemůžete dělat kdykoli a kdekoli. Potřebuje k ní mít vhodný prostor, soukromí a atmosféru, která něco podobného vůbec umožní provádět. Prostor pro masáž můžete připravit stejně jako když chcete vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž nebo když se přepravujete na tantrickou masáž. Není v tom prakticky žádný rozdíl.

Techniku hlazení a stimulace šourku a varlat můžete provádět oblečeni v lunghi nebo úplně svlečeni.

Jak na masáž šourku a varlat?

Většinou se masáž šourku a varlat spojuje s jinými technikami masáže. Může být a bývá součástí tantrické masáže lingamu. Může se však klidně provádět samostatně a pak se uvidí... Důležité je to, abyste se oba, tedy přijímající i dávající, cítili příjemně a pohodlně.

Masáž šourku a varlat sice má svá pravidla a postupy, ale dá se s klidem prohlásit, že se jedná spíše o doporučení než o nějakou přesnou instruktáž. Nakonec sami zjistíte, co se vám líbí dávat a co se muži líbí, když dostává. Každý muž je jiný a také je v těchto oblastech těla jinak citlivý. Navíc se u šourku a varlat jedná o tak trochu opomíjenou a proto i málo známou erotogenní oblast. Každý muž může reagovat na doteky a stimulace jinak a ne každému se bude líbit vše. Spíše jde o to vědět, co se při takové masáži dělat může a co mužům bývá příjemné a vzrušující.

Až vše vyzkoušíte, promluvte si o tom, co za pocity každá technika vyvolala a co by bylo vhodné zopakovat příště. Jen si dovolím poznámku, že každý dotek, každou stimulace nebo dráždění muž vnímá jinak ve chvíli kdy není vzrušen nebo jen málo a úplně jinak stejný podnět bude vnímat při vzrušení nebo v okamžiku vyvrcholení!!! Proto je potřeba zkoušet doteky za různých situací. Možná vás překvapí, jak moc se jejich vnímání mění se stupněm vzrušení.

Některé techniky, které můžete použít při masáži varlat:

 • Jemně uchopte šourek i s varlaty a pomalu, opatrně a něžně ho stiskněte. Pro muže je to zcela jiný a nový pocit. Žena ho uchopila tak, jak není zvyklý. Je to pocit, který asi nejvíc odpovídá lidové hlášce "drží ho za koule"... A tou je řečeno vše...
 • Jemně hlaďte kůži šourku od hráze směrek k penisu. Použijte co největší plochu dlaně a spojených prstů. Muž vnímá teplo ruky a něžný dotek. Hladivý pohyb ryky směrem od hráze je velmi příjemný. Může se stát, že se šourek jakoby stáhne a jeho kůže zkrabatí. Bývá to reakce na jemné podráždění kůže při pomalém a něžném hlazení.
 • Prsty hlaďte kůži šourku v místě u kořene penisu. Pohyb konečků prstů by měl být pomalý, v malých kroužcích. Dotek na kůži velmi jemný, skoro podobný "šimrání".. Čím jemnější a pomalejší bude, tím výsledný účinek bude silnější. Muž totiž na takové doteky není zvyklý a proto ho tyto pocity často překvapí
 • Pokračujte jemným promnutím kůže šourku. Promněte místo vedle místa a kůži jemně protřete a uvolněte.
 • Pomalu svítejte šourek prsty a nechte jeho kůži proklouznout mezi prsty. Svítejte ho tak, aby prsty klouzaly od hráze. Oblast hráze je totiž velmi citlivá a kůže zde velmi jemná. Když postupně šourek z otevřené dlaně pomalým svíráním prstů vyklouzne, muž zaznamená nejen hladký příjemný pocit vyklouznutí, ale také to, že se šourek zhoupne...
 • Intenzivnější je technika, kdy kůži šourku budete velmi jemně "škrábat" nehty. Je to ostřejší, ale nebolestivý pocit. Jen pozor na záděry na nehtech. To by mohlo způsobit nepříjemné pocity až zranění. Škrabání provádějte při pohybu prstů dopředu i dozadu. Intenzita pocitu kontaktu kůže s nehty je v těchto případech rozdílná.
 • Další technika je přímo "předepsanou" součástí tantrické masáže lingamu. Sevřete prsty ruky v pěst a tu vložte pod varlata do oblasti hráze. Dejte pozor na to, aby pod pěstí nebylo varle vystaveno tlaku ruky. Klouby se opřete o hráz a pomalu začněte pěstí vibrovat. Nejdříve pomalu a lehce, postupně zrychlujte a mírně zvyšte přítlak. S tlakem to moc nepřehánějte, vibrace nejsou naškodu.
 • Uchopte penis oběma rukama a lehce ho sevřete. Pomalým klouzavým pohybem veďte jednu ruku nahoru přes tělo penisu až na žalud a druhou rukou klouzejte směrem dolů přes šourek a varlata. Penis i šourek to "protahuje". Pro muže to představuje intenzivní dráždění celého penisu spojené s mnoha novými pocity. Většinou tato technika podpoří zpevnění erekce.
 • Uchopte do dlaně nebo obou rukou varlata a lehce je pomalu s citem zmáčkněte. Na takovouto stimulaci tlakem reagují muži různě. Některé muže to může vzrušit, jiné to až zabolí. Proto bedlivě sledujte, jak na takovýto stisk bude muž reagovat. Když zaznamenáte nějaký nepříjemný pocit nebo bolest, okamžitě snižte intenzitu sevření, případně techniku pomalu ukončete.
 • Pokud muž leží na zádech, položte penis na břicho. Střídavě hlaďte celou plochou dlaně a ruky šourek a pak penis od hráze až po žalud. Střídejte jednu ruku za druhou. Plynule, pomalým, plným, nepřerušovaným pohybem... Tato technika je pro muže velmi intenzivní. Vnímá intenzivní stimulaci celého šourku, varlat a penisu v jednom plynulém pohybu. To, že jedna ruka střídá druhou, vytváří pocit nekonečného pocitu hlazení a stimulace. Většinou je tato část masáže provázena intenzivními pocity vzrušení.
 • Lehounce prsty klepejte na kůži šourku. Je to takové lehké "bubnování" konečky prstů...
 • Jednu ruku přiložte na penis a šourek a vypněte jeho kůži tak, aby druhou rukou, plochou prstů přiložených k sobě bylo možno kývavým pohybem hladit kůži šourku přes hráz zleva doprava a zpět. Tření plochy prstů na spodní straně šourku často vyvolá pocity tepla a šourek se přirozeně stáhne a varlata povytáhnou. Je to přirozená reakce šourku a varlat na teplo. Pocity pohybu plochy spojených prstů a jejich tření o kůži šourku často přetrvávají i v době, když už je tato technika ukončena.
 • Známou technikou je "tahání penisu a varlat". Uchopte jednou rukou mezi palec a ukazováček penis penis a druhou mezi palec a ukazováček uchopte varlata. Opatrně a lehounce penis a varlata vytahujte dopředu, doleva, doprava, nahoru a dolů. Prostě můžete lehounce tahat všemi směry.... Nepřehánějte to!!! Stačí lehký tah, nic silného. Pokud by muž pocítil nepříjemné pocity nebo bolest, techniku ukončete! Tahání penisu a varlat můžete opakovat několikrát za sebou. Technika vede k protažení a uvolnění tkáně penisu a lepšímu prokrvení penisu a varlat.
 • Uchopte jedno varle do dlaně, mezi palec a prsty ruky a jemným pohybem prstů ho masírujte. Tkáň varlete se postupně uvolní, prokrví, promasíruje. Tuto techniku provádějte velmi, velmi opatrně. Pokud cokoli muže zabolí, přestaňte. Jemnou masáží varlete dochází k uvolnění jeho tkání a odplavení látek, které se ve tkáni mohly "usadit". Rozhodně k této masáži nepřistupujte jako k "mačkání" nebo "ždímání"... Pak masírujte druhé varle.

Pravidelná masáž šourku a varlat může přispět ke zlepšení sexuálního zdraví muže. Podpoří erekci, přispěje k uvolnění napětí tkáně penisu a varlat. Dokonce také může přispět ke zvýšení objemu ejakulátu. Dá se předpokládat, že bezproblémová ejakulace po masáži varlat bude spojena i s vyšším počtem uvolněných spermií. Rozhodně však neočekávejte žádné zásadní změny objemu ejakulátu a počtu spermií. Mnoho mužů po masáži šourku a varlat vnímá ejakulaci jako příjemnější, snadnější... Někteří muži po masáži varlata pocitově hodnotí jako plnější, citlivější, uvolněnější a více si jejich existenci uvědomují.

Na závěr malá poznámka - až vyzkoušíte doteky, hlazení, stisky, škrabání, lechtání a další podněty v různých stádiích vzrušení, zjistíte co je příjemné a co méně. Pak si zcela jistě sami vytvoříte svou vlastní techniku masáže. A to je přesně cílem tohoto článku.

Důležité je především to, že nyní víte, že masáž šourku a varlat patří do tantrické masáže, milostné předehry a milování. Má svůj erotický i zdravotní význam a opodstatnění.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Štítky: