Jste zde

PC svaly a sex

PC svaly a sex

Lidské pohlavní orgány se nachází v oblasti pánevního dna. Týká se to jak mužů, tak i žen. Je tedy logické, že svaly pánevního dna nějakým způsobem mohou ovlivňovat i funkčnost pohlavních orgánů. Zdravotní stav svalů pánevního dna tak může i dost výrazně ovlivnit jejich sexuální funkci a pocity při prožívání milování. 

V podstatě se dá říci, že ideální je stav kdy svaly pánevního dna, svaly pubococcygeus (PC) jsou dostatečně silné a v rovnováze. v praxi se však častěji stává, že tyto svaly jsou slabé nebo naopak v nepřirozeném napětí. 

Taoistická nebo i tantrická představa je taková, že PC svaly výrazně ovlivňují tok sexuální energie a tedy i prožívání sexuálního radosti z milování.  Pokud tato energie volně a přirozeně neproudí, pak se dostavují sexuální problémy, obtížné dosahování orgasmu, nedostatečná pevnost nebo doba udržení erekce, případně snížený prožitek při vzrušení a vyvrcholení. 

U ženy pak má síla a pružnost pánevních svalů přímý vliv na zdraví ženy a na její sexuální uspokojení. Mezi nejčastější zdravotní problémy, které nedostatečný tonus PC svalů provází, patří močová inkontinence, problémy s dělohou, anatomické změny vnitřních orgánů, potíže s početím a někdy s přirozeným dosažením orgasmu. Důvodů, proč PC svaly u ženy ochabnou je celá řada. Mezi nejčastější patří porody, záněty, zdravotní komplikace, nežádoucí vedlejší účinky léků, přirozené stárnutí i jejich omezené používání. PC svaly jsou jako všechny jiné svaly, když se nepoužívají, snižuje se jejich pevnost a výdrž a pomalu se snižuje i jejich pružnost.
 

Druhým negativem PC svalů je jejich přetížení, trvalé stažení a postupné vyčerpání. Je to stejné jako s každým jiným svalem, který bude vystaven dlouhodobému napětí - vysílí se a začne ztrácet svoji sílu a pružnost. Většinou je napětí svalstva pánevního dna spojeno s chronickým stresem, únavou, ale i s negativními prožitky a strachem. Často je to i reakce na nepříjemné sexuálními styky nebo gynekologické problémy.  Napjaté PC svaly mohou ženě způsobovat nespecifické bolesti v oblasti dolní části zad, bolestivou menstruaci, chronické infekce vaginy a močového traktu. Při sexu pak žena může mít problém s nedostatečnou přirozenou lubrikací při vzrušení, případně problémy s dosažením orgasmu.

U žen, které při sexu zažívají ženskou ejakulaci a mylně ji považují za inkontinenci, se časem rozvine stresový syndrom, který je nutí svírat tyto svaly z obavy úniku moči. Ve skutečnosti se podvědomě snaží zabránit pocitu, který předchází ejakulaci a jejich svíráním se snaží zabránit výstřiku proudu ejakulátu. Strach a napjaté svaly mohou i zabránit nastoupení orgasmu nebo ho případně oslabovat. Tento stav může přerůst až do chronické fáze.

Ať už jsou svaly pánevního dna ochablé nebo naopak stažené, vždy jsou následně špatně zásobeny krví a hůře vyživovány. Celkový stav svalstva pánevního dna tak významně ovlivňuje krevní oběh v genitální oblasti a sexuální zdraví mužů i žen. Dlouhodobé nedostatečné nebo omezené zásobování krví způsobuje problémy, ze kterých se časem může vyvinou nemoc. 

Procvičování PC svalů může napravit jejich špatný stav a zabránit nebo omezit vznik vážných zdravotních problémů. 

Možné časté zdravotní komplikace při ochablých PC svalech u žen:

  • močová inkontinence
  • infekce močového měchýře a vaginy
  • chronické infekce
  • změny polohy dělohy
  • bolesti v podbřišku
  • bolestivý sex
  • problémy s otěhotněním
  • nedostatečná přirozená lubrikace při vzrušení
  • snížená schopnost dosažení orgasmu
  • snížený prožitek při sexu a orgasmu

 

Literatura a zdroje

(AK)

Štítky: