Jste zde

Milostná předehra je potřebná, ale ta praxe...

Milostná předehra je potřebná, ale ta praxe...

Volné pokračování článku "Milostná předehra".

Milostná předehraje je potřebná už proto, že sexuální vzrušení muže a sexuální vzrušení ženy mají výrazně jiný průběh. Ve chvílích, kdy je muž již dokonale připravený na soulož nebo se už těší na intenzivní dráždění penisu které ho zakrátko dovede k vyvrcholení, žena může být teprve na úplném počátku svých erotických emocí, nedostatečně vzrušená, nedokonale přirozeně lubrikovaná a na spojení s mužem nedostatečně psychicky i fyzicky připravená...

Průběh vzrušení ženy se od průběhu vzrušení muže diametrálně liší. Kdo to nechce brát do úvahy, mívá v sexu problémy. Často se říká, že muži jsou lovci a že ženu touží uchvátit. Možná to tak někteří muži dokonce i cítí, ale tito muži by si měli uvědomit, že každý skutečný "lovec" musí mít i trpělivost a musí mít i velkou úctu k "lovu". Jinak spíš "pytlačí", než "loví"...

Ženy se často snaží muže usměrnit, mnohdy však marně...

Ženy mají sex a milování rády. Jen velmi málo žen se sexu vyhýbá proto, že jim sex nic příjemného nepřináší. Asexuálních žen opravdu není mnoho. Velká část žen, která se sexu vyhýbá, k tomu má jiné důvody. Většinou je to proto, že od sexu se svým mužem toho moc ani čekat nemohou. Někteří muži totiž sexuální potřeby žen jako by vůbec neuznávali nebo je nechtějí brát do úvahy. Jejich hlavním cílem je dosáhnout svého - dosáhnout uspokojení, vyvrcholení. Tito muži milostnou předehru neuznávají protože je svým způsobem zdržuje od dosažení jejich cíle - ejakulace. Pokud se nějakou milostnou předehrou "zdržují", pak většinou proto, aby se sami dostatečně vzrušili...

Každý muž, když uslyší "pojď se mnou mazlit...", "nespěchej..."laskej mě ústy...", "pohlaď mě na..." a další... by si měl okamžitě uvědomit, že žena ještě zdaleka není připravena na jakoukoli sexuální aktivitu spojenou s penetrací. Decentně, ale jasně naznačuje, že by jí soulož nebyla příjemná protože ještě není dostatečně vzrušená. Problém je, že ne všichni muži tomu chtějí porozumět. Některým je to dokonce jedno...

Zpočátku se ženy snaží muži naznačit, že potřebují alespoň trochu něhy, zájmu, laskání, mazlení... vzrušování. Když muž na žádosti ženy o trochu pozornosti opakovaně nereaguje a jde přímo za "tím svým", většina žen rezignuje a nějak těch pár minut přežije... Jsou dokonce ženy, které mají pro jistotu připravený lubrikant, aby to měly co nejdříve za sebou...

Proč ta změna, když dříve to šlo?

Je to naprosto logická otázka - "Proč dříve to šlo skoro bez milostní předehry a nyní ji žena "vyžaduje"? Odpověď na ni však není až tak jasná a jednoduchá. Musíme se vrátit na samý počátek vztahu a pak "náladu" ve vztahu porovnat a aktuálním stavem vztahu. Na počátku vztahu jde o to partnerku přesvědčit o "správné volbě" partnera a pak ji naladit k tomu, aby "byla svolná"... Není to samozřejmě pravidlem, ale bohužel mnoho vztahů nejdříve začíná sexem nebo nějakou erotickou aktivitou a teprve později partneři hledají důvod proč spolu dál zůstávat. Také to období "dvoření" nějak z popisu toho, jak by měl muž k ženě při navazování vztahu chovat, pomalu mizí a mnohdy je dokonce považováno za slabost až zženštilost. Emancipace žen jde v některých případech tak daleko, že jsou to ženy, kdo "loví" muže...

To jsou fakta, která se dají vysledovat ze současného chování mužů a žen, kteří navazují partnerské, manželské nebo milenecké vztahy. Ale ať už byl počáteční impuls jakýkoli, v počátku vztahu se naprostá většina mužů snaží o to, aby na ženu udělali dojem. Faktem také je, že partnerka muže na počátku vztahu více přitahuje a vzrušuje. Poznávat ženské tělo je pro muže vzrušující a proto to rádi a ochotně dělají. Také počáteční nadšení z milování s novou partnerkou má svůj neopakovatelný náboj... A vrcholem úspěchu je pro muže to, že díky jeho snaze žena prožije vyvrcholení. Mnoho mužů se však ani tak moc nesnaží proto, že by jim záleželo na ženinu blahu, ale hlavním motivem je v očích ženy uspět a dokázat jí, že je dokonalý milenec. Že tomu tak na počátku vztahu bývá, o tom svědčí řada došlých dotazů z naší "poradny sexuologa".

Po nějaké době vztahu někteří partneři zjišťují, že původní sexuální pnutí tak nějak vymizelo... Mnohdy je toto poznání oboustranné, většinou však jeden z partnerů začíná zjišťovat, že sexu je ve vztahu stále méně a že, většinou muži, na milostné předehře a něžnostech záleží stále méně a méně. Sex, pokud k němu dojde, se omezuje na snahu přejít co nejdříve k souloži a pak jít spát... Některým muži se po svém vyvrcholení už ani nesnaží o to, aby jejich partnerka prožila vyvrcholení. Sex považují za úspěšný protože oni dosáhli svého... Tento problém, tedy nezájem muže o uspokojení ženy, je stále častějším partnerským problémem a mnohdy vede k vážnému narušení intimity v partnerském vztahu. Nezřídka problémy v sexu stojí za partnerskými krizemi, nevěrou a rozchodem.

Vraťme se však ještě jednou k rozdílnosti průběhu vzrušení muže a ženy. Na počátku vztahu, tedy pokud vztah nezačne přímo sexem, se muž a žena snaží. Většinou k oboustranné spokojenosti úplně stačí něžné doteky, líbání, hlazení, mazlení, vzrušování. Muž je vděčný za každý dotek, který mu žena dovolí... a žena je nadšena pozorností muže, protože to, jak se snaží, většinou odpovídá jejím představám o něžnostech a intimním doteku. Každý další krůček k cíli, tedy k sexu, je pro muže úspěchem a žena si toho je většinou vědoma a užívá si to... Okamžik, když dojde k sexu, bývá ve vztahu zlomový. Když to šlo jednou, půjde to i příště... Jenže příště už je cílem sex, ne další a další krůčky k cíli... Mnoho mužů si je vědomo, že zpočátku je potřeba nespěchat a ženu nevyplašit a že na konci pak bude sex... Většinou už pak tento podle tohoto scénáře spolehlivě dojdou k cíli... Časem však někteří k tomu cíli chtějí dojít rychleji...

Na počátku vztahu podmínky pro intimní chvíle nebývají ideální. Ne všichni mají stejné podmínky pro to, aby se spolu mohli v klidu laskat nebo milovat. Touha však spolehlivě pomáhá tento nedostatek nějak překonat. Často je sexuální pnutí tak vysoké, a podmínky tak nedokonalé, že sex probíhá spontánně a rychle. Na nějakou velkou přípravu není čas ani podmínky a tak se za chvíli "jde na věc". Sexuální pnutí nahradí dlouhou milostnou předehru, protože vzrušení bylo vysoké ještě dříve, než se partneři vzájemně vůbec dotkli...

Hodně se toho změní ve chvíli, kdy se partneři dohodnou na vzájemném společném bydlení, partnerství nebo manželství. Schválně jsem na první místě uvedl společné bydlení, protože mnoho párů dnes spolu nejdříve žije "na zkušenou" a pak teprve řeší co bude dál... Tento stav však může trvat déle, než původně mnozí plánovali... Společné bydlení, pokud zrovna není u rodičů v paneláku, je v mnoha ohledech skoro stejné jako život v partnerském vztahu nebo manželství - najednou je na sex spousta času... Spousta času na sex znamená, že ten čas je potřeba nějak vyplnit. Ženy většinou předpokládají, že nyní bude konečně času a podmínky na něžnosti, muž si ale to stejné může vysvětlovat tak, že sex bude častěji než dříve. Na první pohled je to to samé, ale s ohledem na sexuální vzrušení muže a sexuální vzrušení ženy může začít docházet k nepochopení. Ženy si představují, jak se jim bude muž něžně a dlouho věnovat, jak se bude snažit, jak bude pozorný, jak se bude mazlit, jak jedna masáž bude střídat druhou... a muž si představuje, že si víckrát užije vyvrcholení.

Když zeptáte "co si představujete pod pojmem milování?".
Žena si vybaví lásku, něžnosti, milostnou předehru, doznívání po aktu milování.
Muž si vybaví sex.

Změna podmínek na sex a skutečnost, že se změnilo i očekávání toho co bude vede k tomu, že najednou je potřeba dlouhé milostné předehry protože žena má najednou na vzrušení čas... Prostě v nových podmínkách, kdy není kam spěchat, nebude díky "starým technikám" dostatečně vzrušená, což ale není případ muže. U toho vše funguje jako dříve, když na sex nebylo tolik času a klidu....

Pokud muž včas nepochopí, že žena potřebuje více pozornosti a něžností, může mít problém s tím, že uspokojit ji bude stále obtížnější a někdy se to možná vůbec nepodaří. V nových podmínkách je potřeba změnit přístup k sexu a to mnoha mužům včas nedojde nebo s tím ani nechtějí začínat...

Co máme dělat?

Každý vztah se časem vyvíjí. Některý se rozvine do vztahu nádherného, jiný může zaniknout. Podstatné je to, co lidé od vztahu očekávají a jak moc si ho vzájemně váží. Každý vztah se však musí trvale udržovat. Ta snaha ale musí být oboustranná. Pokud jeden chce a druhému je to jedno, pak výsledkem nikdy nebude vztah dokonalý, ale nejspíš průměrný nebo až špatný.

Pro sex to platí naprosto stejně. Pokud jeden nechce, ten druhý se může snažit jak chce, ale časem to nejspíš vzdá. Donekonečna se nejde snažit, když vnímáte, že tomu druhému je to jedno nebo že mu jde jen o sebe.

Techniky milostné předehry jsou popsány v článku "Milostná předehra" a v mnoha článcích, které se zabývají technikami vzájemného laskání. Oba partneři musí uvědomit, že milování je především o vzájemné pozornosti jednoho ke druhému. Pokud ji jeden z partnerů nedostává od toho svého partnera, časem začne pochybovat a možná se uchýlí se svými potřebami jinam. Mnoho lidí nevěru odsuzuje a dělám to i já. Pokud si však uvědomíte, že svůj život prožijete s někým, kterému na Vás vůbec nebo jen velmi málo záleží, může Vám nevěra připadat jako řešení špatné, ale řešící to, co je Vám upíráno. Často lidé nevěru zásadně odsuzují, přitom to, že k ní došlo až po mnoha pokusech o "normální" partnerské soužití, vůbec neberou do úvahy. Mnoha nevěrám se dalo zabránit. To, že je vzah manželů nebo partnerů nevyrovnaný však často jejich okolí nezajímá. Pohoršují se až tehdy, když jeden z partnerů odejde, nebo když si najde někoho jiného.

Milostní předehra, často více jak cokoli jiné, svědčí o tom, jak si jeden partner váží toho druhého. Platí to jak pro muže, tak i pro ženy! Sex nemůže být o zvyku nebo povinnosti. Takový sex zakrátko přestane bavit a absence něžností většinou bývá prvním signálem, že něco je špatně. Vztah není jen o sexu. Podstatně více času trávíte zcela jinými rodinnými činnostmi o než jen při sexu. Proto každodenní vzájemná pozornost, něžné doteky, něžná slova, zájem jednoho o druhého - to jsou ty nejsilnější podněty pro milostnou předehru a dokáží vztah dlouhodobě upevňovat v každodenním životě. Milování je pak už jen tím završením společného partnerského života. Bez vzájemné pozornosti, tulení, mazlení, něžností to nikdy nebude o milování, ale jen o sexu.

To, že "dříve to šlo a nyní to nejde" nikdy není chyba jen jednoho z partnerů. Pokud Vám ve vtahu něco chybí nebo se Váš vztah vyvíjí jinak, než se Vám líbí, musíte začít řešit včas. Nenechávejte problémy nebo krize přerůst ve vztahový problém!! Řešte problémy včas a otevřeně. Nevyhýbejte se ani tématům sexu, milostné předehry nebo toho, po čem při milování toužíte.

Nenechte milování klesnout na úroveň sexu!

 

Články s podobnou tenmatikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)